Views
7 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Olandese

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Olandese

Opmerkingen • De

Opmerkingen • De ontvanger kan geen gegevens lezen in NTFS-indeling. • De ontvanger kan alleen gegevens lezen die opgeslagen zijn op de eerste partitie van een harde schijf. • De werking van modellen die hier niet vermeld worden is niet gegarandeerd. • Werking is niet altijd verzekerd, zelfs bij het gebruik van deze USB-apparaten. • Sommige van deze USB-apparaten zijn mogelijk niet verkrijgbaar in bepaalde regio's. • Bij de formattering van de bovenstaande modellen, moet u ervoor zorgen dat het model zelf of de speciale formatteringsoftware voor dat model wordt gebruikt. • Bij het aansluiten van een USB-apparaat op de ontvanger, moet u wachten tot de weergave van "Creating Library" of "Creating Database" op het USB-apparaat verdwenen is. Het USB-apparaat bedienen met de afstandsbediening USB SHUFFLE REPEAT Een USB-apparaat bedienen V/v/B/b, N X x ./> N OPTIONS HOME 1 Druk op HOME. Het menu Home wordt weergegeven op het televisiescherm. 2 Selecteer Listen en druk dan op . 3 Selecteer USB en druk dan op . Als het USB-apparaat aangesloten is, verschijnt op het televisiescherm USB. U kunt uw USB-apparaat bedienen met de afstandsbediening van de ontvanger. 4 Selecteer de bestanden die u wenst uit de lijst en druk dan op . De geselecteerde inhoud wordt afgespeeld en de informatie over de muziek/video wordt weergegeven op het televisiescherm. Druk op USB voordat u de volgende toetsen gebruikt. Druk op N X x Functie Start het afspelen. Pauzeert het afspelen. Stopt het afspelen. ./> Naar het vorige/volgende bestand. REPEAT SHUFFLE Herhaalmodus inschakelen. Shuffle-modus inschakelen. 46 NL

Opmerkingen over het USB-apparaat • Verwijder het USB-apparaat niet tijdens het gebruik. Om beschadigde gegevens of schade aan het USB-apparaat te vermijden, schakelt u het systeem uit tijdens het aansluiten of verwijderen van het USB-apparaat. • Sluit de ontvanger en het USB-apparaat niet aan via een USB-hub. • Als het USB-apparaat aangesloten is, verschijnt de melding "Reading". • Het kan tot 10 seconden duren voordat "Reading" verschijnt, afhankelijk van het type USB-apparaat dat is aangesloten. • Als het USB-apparaat aangesloten is, leest de ontvanger al de bestanden op het apparaat. Indien er veel mappen of bestanden op het USB-apparaat staan, kan het lang duren om deze allemaal te lezen. • De ontvanger heeft de capaciteit om – 256 mappen (inclusief ROOT-map) te herkennen. – 256 audiobestanden voor elke map te herkennen. – 8 mapniveaus (boomstructuur van bestanden, inclusief Root-map) te herkennen. Het maximum aantal audiobestanden en mappen kan variëren afhankelijk van het bestand en de mapstructuur. Sla geen andere bestandstypes of onnodige mappen op een USB-apparaat op. • Compatibiliteit met alle coderings-/ schrijfsoftware, opnameapparatuur en opnamemedia kan niet worden gegarandeerd. Incompatibele USBapparaten kunnen ruis produceren, of audio onderbroken of zelfs helemaal niet afspelen. • Er kan wat tijd vereist zijn om het afspelen te starten als: – de mapstructuur complex is. – de geheugencapaciteit te groot is. • Deze ontvanger ondersteunt niet noodzakelijkerwijs alle functies van een aangesloten USB-apparaat. • De afspeelvolgorde voor de ontvanger kan verschillen van de afspeelvolgorde van het aangesloten USB-apparaat. • Mappen zonder audiobestanden worden overgeslagen. • Bij het afspelen van een zeer lange track kan er vertraging optreden. Lijst met berichten voor USB Bericht en uitleg Reading De ontvanger is bezig met het herkennen van het USB-apparaat en de informatie daarop. Device error Het geheugen van het USB-apparaat werd niet herkend (pagina 45). Not supported Er is een niet-ondersteunde USB-apparaat of onbekend apparaat aangesloten, of als het USB-apparaat aangesloten is via een USB-hub (pagina 45). No device is connected Er is geen USB-apparaat aangesloten of het aangesloten USB-apparaat wordt niet herkend. No Track Er is geen track gevonden. Basisfuncties 47 NL