Views
6 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Olandese

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Olandese

Naar de voorkeurszender

Naar de voorkeurszender luisteren 1 Druk op SEN. De lijst met serviceproviders wordt weergegeven op het televisiescherm. Als de ontvanger automatisch de laatst geselecteerde zender weergeeft, dient u herhaaldelijk op RETURN O te drukken totdat de lijst met serviceproviders wordt weergegeven. 2 Selecteer Preset en druk dan op . Preset wordt bovenaan de lijst met serviceproviders weergegeven. 3 Selecteer de gewenste voorkeurszender en druk dan op . Opmerking Er kunnen zenders bij zijn die niet vooraf ingesteld kunnen worden, dit is echter afhankelijk van de serviceproviders. Als u probeert een dergelijke zender vooraf in te stellen, wordt Not available op het scherm weergegeven. Tip Gebruik de cijfertoetsen om de voorkeurszender te selecteren. Druk op SHIFT en daarna op de cijfertoetsen die met de voorkeurszender corresponderen, en druk dan op om rechtstreeks de voorkeurszender te selecteren. Genieten van het diverse aanbod aan muziekdiensten U kunt genieten van het luisteren naar de content van diverse muziekdiensten die op het internet aangeboden worden. Bezoek de onderstaande website voor meer informatie over de muziekdiensten, hoe gebruik te maken van deze diensten en de registratiecode van de ontvanger. http://munlimited.com/home De registratiecode controleren Het kan zijn dat u gevraagd wordt om de registratiecode van de ontvanger in te voeren, als u wilt genieten van een nieuwe muziekdienst. 1 Selecteer Listen uit het Home-menu, en druk op . 2 Selecteer SEN en druk dan op . De lijst met serviceproviders wordt weergegeven op het televisiescherm. Als de ontvanger automatisch de laatst geselecteerde service of zender weergeeft, dient u herhaaldelijk op RETURN O te drukken totdat de lijst met dienstverleners wordt weergegeven. 3 Selecteer Registration Code en druk dan op . De registratiecode van de ontvanger wordt weergegeven. De PARTY STREAMINGfunctie gebruiken De audiocontent die momenteel op deze ontvanger wordt afgespeeld kan ook tegelijkertijd op alle apparaten die overeenkomen met de PARTY STREAMING-functie op uw netwerk worden afgespeeld. Als het geluid onderbroken wordt wanneer u een draadloze verbinding gebruikt, sluit dan uw ontvanger op de router aan met een bekabelde verbinding (pagina 31). Tijdens PARTY streaming, start een apparaat genaamd "PARTY host" een PARTY en streamt muziek, en een apparaat genaamd "PARTY gast" doet mee aan een PARTY en ontvangt muziek van de "PARTY host". Voordat u de PARTY STREAMING-functie gebruikt, dient u er zeker van te zijn dat "PARTY STREAMING" is ingesteld op "On" (pagina 92). PARTY host PARTY gast PARTY gast PARTY gast 68 NL

Een PARTY starten U kunt een PARTY starten zodat andere apparaten die de PARTY STREAMINGfunctie ondersteunen dezelfde muziek kunnen afspelen, zelfs als ze in een andere ruimte zijn. PARTY START/ CLOSE SHIFT PARTY JOIN/LEAVE U kunt genieten van de PARTY STREAMING-functie in combinatie met andere apparaten* die voorzien zijn van dit PARTY STREAMING-logo, zie hieronder. * De beschikbare PARTY STREAMING-apparaten zijn afhankelijk van het land en de regio. Voor meer informatie over beschikbare apparaten dient u contact op te nemen met een Sonyhandelaar bij u in de buurt. 1 Zorg ervoor dat de apparaten van de PARTY-gast ingeschakeld zijn en gereed zijn om deel te namen aan een PARTY. 2 Speel de gewenste geluidsbron af. Alle audiocontent van alle geluidsbronnen op deze ontvanger kunnen gestreamd worden. Opmerkingen • Alleen de audiocontent op deze ontvanger kan gestreamd worden. Tijdens een PARTY-host worden er geen videosignalen naar de televisie gestuurd, en de audio van de ontvanger wordt gedownmixt naar 2 kanalen. U kunt in dit geval deze parameter enkel selecteren als u 2ch Stereo als geluidsveld hebt geselecteerd. • Als u een PARTY start als PARTY-host, kan in de volgende gevallen een tijdsverschil ontstaan tussen de audio-uitvoer en de visuele weergave. – De functie Audio-retourkanaal (ARC) wordt gebruikt. – De video-uitvoer van de apparaten is aangesloten op de televisie en de audio-uitvoer is aangesloten op de digitale of analoge audio-ingangen van de ontvanger. • Bronnen met auteursrechtbescherming kunnen niet worden gestreamd. 3 Druk op PARTY START. START.PARTY wordt op het displaypaneel weergegeven. De ontvanger start de PARTYstreaming als een PARTY-host. Een PARTY sluiten Druk op PARTY CLOSE. Netwerkfuncties gebruiken 69 NL