Views
6 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Olandese

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Olandese

Een server uit de

Een server uit de serverlijst verwijderen 1 Selecteer de gewenste server als de serverlijst wordt weergegeven, en druk dan op OPTIONS. Het optiemenu wordt weergegeven. 2 Selecteer Delete en druk dan op . Het bevestigingsscherm wordt weergegeven op het televisiescherm. 3 Selecteer OK en druk dan op . 'Completed' wordt weergegeven en de geselecteerde server wordt verwijderd. Opmerking Zelfs als u de server uit de serverlijst heeft verwijderd, zal de server opnieuw in de lijst worden weergegeven als de ontvanger deze op het netwerk aantreft (bijv. bij het vernieuwen van de serverlijst). Genieten van de audiocontent die op de server is opgeslagen U kunt met de ontvanger audiocontent afspelen die op de server is opgeslagen in MP3-, lineaire PCM-, WMA-, FLAC- en AAC*-formaat. Audiocontent met DRM (digitale rechtenbeheer)- auteursrechtbescherming kan niet op deze ontvanger worden afgespeeld. * De ontvanger kan alleen AAC-bestanden afspelen met extensie ".m4a", ".mp4" of ".3gp". Server Deze ontvanger HOME NETWORK SHUFFLE REPEAT DISPLAY RETURN O N ./> X x 1 Druk op HOME NETWORK. De serverlijst wordt weergegeven op het televisiescherm. Druk herhaaldelijk op RETURN O totdat de serverlijst wordt weergegeven, als het laatst geselecteerde onderdeel (afspeellijst, album, map, enz.) op het televisiescherm wordt weergegeven. Druk op OPTIONS als de melding "No server" is available wordt weergegeven of als de server op de lijst niet beschikbaar is. Selecteer Refresh en druk dan op . De vernieuwde serverlijst wordt weergegeven. Tip ALPHABET SEARCH V/v/B/b, OPTIONS HOME U kunt ook HOME NETWORK selecteren onder Listen in het startmenu. 2 Selecteer de server waarop de content staat die u wilt afspelen. De contentlijst wordt weergegeven op het televisiescherm. Opmerking Als de server de Wake-on-LAN-standaard ondersteunt, schakelt de ontvanger automatisch de server in. Als de server de Wake-on-LAN-standaard niet ondersteunt, dient u vooraf de server in te schakelen. Voor meer informatie over de instellingen en de bediening van de Wake-on-LAN van uw server, zie de gebruiksaanwijzing of het helpmenu van uw server. 62 NL

3 Selecteer het gewenste onderdeel (afspeellijst, album, map, enz.) en druk op . Als een ander onderdeel wordt weergegeven, herhaal dan deze stap om de keuzes te verminderen totdat het gewenste onderdeel wordt weergegeven. De onderdelen die weergegeven worden, zijn afhankelijk van de aangesloten server. 4 Selecteer de gewenste track en druk dan op . Afspelen start. Zorg ervoor dat er geluid uit de luidsprekers van de ontvanger komt. Opmerkingen • Tracks die de ontvanger niet kan afspelen worden ook op het televisiescherm weergegeven. U kunt een lijst met afspeelbare tracks niet rangschikken. • "!" wordt weergegeven bovenaan de naam van de track die niet op deze ontvanger kan worden afgespeeld, en wordt tijdens het afspelen overgeslagen. • Het afspelen gaat niet verder vanaf het laatst geselecteerde onderdeel als u het netsnoer uit het stopcontact trekt. • Het kan enige tijd duren voordat de ontvanger de onderdelen weergeeft, als u door een map aan het bladeren bent die grote hoeveelheden aan audiocontent bevat. Gebruik in dit geval de optie Sleutelwoord zoeken (pagina 74). Tips • Als u een map selecteert (bijv. een artiestenmap, genremap, enz.), druk dan op de N-toets, de ontvanger speelt dan alle onderdelen in de geselecteerde map af. • De ontvanger gaat verder vanaf het laatst geselecteerde onderdeel, als de functie gewijzigd wordt in Thuisnetwerk, totdat de ontvanger is uitgeschakeld. Als Network Standby is ingesteld op On gaat het afspelen verder vanaf het laatst geselecteerde onderdeel, zelfs als u de ontvanger hebt uitgeschakeld. Access Settings instellen U kunt de toegangsbeperkingen of toestemming voor de apparaten in de apparatenlijst instellen. 1 Druk op HOME NETWORK. 2 Druk op OPTIONS. 3 Selecteer Access Settings en druk dan op . De automatische toegangstoestemming instellen 1 Selecteer Auto Access en druk dan op . 2 Selecteer Allow of Not Allow en druk dan op . • Allow: alle apparaten in het thuisnetwerk hebben toestemming voor de toegang tot deze ontvanger. Deze ontvanger kan een PARTY starten als hostapparaat en aan een PARTY deelnemen als gastapparaat, indien gewenst. • Not Allow: de ontvanger beperkt een nieuw apparaat die toegang zoekt met de ontvanger. Als u een nieuw apparaat aansluit op het thuisnetwerk, voeg dan het apparaat toe aan de apparatenlijst en stel de toegangstoestemming in (pagina 64). Opmerking Er kunnen maximaal 20 apparaten aan de apparatenlijst worden toegevoegd. Als er al 20 apparaten geregistreerd zijn, wordt de melding "Device list is full" weergegeven en kan er geen nieuw apparaat aan de lijst worden toegevoegd. In dit geval dient u overbodige apparaten uit de lijst te verwijderen (pagina 64). Netwerkfuncties gebruiken 63 NL