Views
3 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Olandese

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Olandese

Een draadloos netwerk

Een draadloos netwerk instellen middels een toegangspunt dat voldoet aan WPS U kunt gemakkelijk een draadloos netwerk instellen door een toegangspunt te gebruikten dat voldoet aan WPS. U kunt instellingen voor WPS opgeven met de configuratiemethode met drukknop, of met een PIN (persoonlijk identificatienummer)-code. Wat is WPS (Wi-Fi Protected Setup)? WPS is een standaard bepaald door de Wi-Fi Alliance, waarmee u snel en veilig een draadloos netwerk kunt instellen. Een draadloos netwerk instellen middels de configuratiemethode met drukknop voor WPS U kunt gemakkelijk een draadloze WPS-verbinding instellen met één druk op de daarvoor bedoelde knop. 1 Selecteer WPS Push bij stap 2 in "Naar een toegangspunt zoeken en een draadloos netwerk instellen (methode scannen naar toegangspunten)" (pagina 36). 2 Volg de instructies op het scherm, en druk op de WPS-knop op het toegangspunt. Bericht: druk binnen 2 minuten op de WPS-knop op het toegangspunt WPS-knop op de router of op het toegangspunt voor draadloos LAN Nadat de netwerkinstellingen zijn ingesteld wordt "Setup with WPS Push Button is completed" weergegeven, en licht op het displaypaneel op. Om terug te keren naar het menu Network Settings, druk op . (Afhankelijk van de netwerkomgeving, kan het enige tijd duren voordat de netwerkinstellingen zijn ingesteld.) 3 Stel de serverinstellingen in. Om naar de audiocontent te luisteren die op de server is opgeslagen, moet u uw server instellen (pagina 56). Tip Zie "Information" (pagina 92), als u de netwerkinstellingen wilt controleren. Een draadloos netwerk instellen middels de methode met PIN-code voor WPS Als het toegangspunt verbinden middels WPS PIN (persoonlijk identificatienummer)- code ondersteunt, kunt u een draadloze WPS-verbinding instellen door de PIN-code van de ontvanger in te voeren op de router of op het toegangspunt voor draadloos LAN. 1 Selecteer Manual Registration bij stap 2 in "Naar een toegangspunt zoeken en een draadloos netwerk instellen (methode scannen naar toegangspunten)" (pagina 36). 2 Druk herhaaldelijk op V/v om WPS PIN te selecteren en druk dan op . De lijst met beschikbare SSID´s (toegangspunten) verschijnt. 3 Druk herhaaldelijk op V/v om de naam (SSID) van het netwerk dat u wilt gebruiken te selecteren, en druk dan op . De PIN-code (8 cijfers) van de ontvanger wordt weergegeven op het televisiescherm. Laat de PIN-code op het scherm staan totdat de verbinding is ingesteld. (Er wordt elke keer dat u deze handeling uitvoert een andere PIN-code weergegeven.) 4 Voer de PIN-code van de ontvanger in op de router of het toegangspunt voor draadloos LAN. De ontvanger start het instellen van het netwerk. Nadat de netwerkinstellingen zijn ingesteld wordt "Completed" weergegeven, en licht op het displaypaneel op. 38 NL

Om terug te keren naar het menu Network Settings, druk op . (Afhankelijk van de netwerkomgeving, kan het enige tijd duren voordat de netwerkinstellingen zijn ingesteld.) 5 Stel de serverinstellingen in. Om naar de audiocontent te luisteren die op de server is opgeslagen, moet u uw server instellen (pagina 56). Tips • Zie "Information" (pagina 92), als u de netwerkinstellingen wilt controleren. • Voor details over het invoeren van de PIN-code op de router of het toegangspunt voor draadloos LAN, zie de handleiding van de router of het toegangspunt voor draadloos LAN. Als u de netwerknaam (SSID) niet kunt vinden, gebruik dan de methode om handmatig in te stellen. U kunt de netwerknaam (SSID) die u wilt gebruiken handmatig invoeren als deze niet op de lijst voorkomt. 1 Selecteer "Manual Registration" bij stap 2 in "Naar een toegangspunt zoeken en een draadloos netwerk instellen (methode scannen naar toegangspunten)" (pagina 36). 2 Druk herhaaldelijk op V/v om Direct Input te selecteren en druk dan op . 3 Voer de netwerknaam (SSID) in en druk vervolgens op . 4 Druk herhaaldelijk op V/v om de gewenste beveiligingsinstelling te selecteren en druk dan op . 5 Volg stappen 4 tot 7 in "Naar een toegangspunt zoeken en een draadloos netwerk instellen (methode scannen naar toegangspunten)" (pagina 36). Handleiding bediening beeldscherm (OSD) Als u op de afstandsbediening op V/v/B/b en drukt, kunt u het menu van de ontvanger op het televisiescherm weergeven en de functie selecteren die u op het televisiescherm wilt gebruiken. Zorg ervoor dat u op de afstandsbediening op AMP drukt voordat u de ontvanger begint te bedienen. Anders worden de handelingen die volgen mogelijk niet op de ontvanger gericht. AMP RETURN O V/v/B/b, OPTIONS HOME De ontvanger voorbereiden 39 NL