Views
4 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Olandese

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Olandese

Apparaten aan de

Apparaten aan de apparatenlijst toevoegen 1 Selecteer Control Device in Access Settings en druk dan op . De geregistreerde apparatenlijst wordt weergegeven op het televisiescherm. 2 Selecteer Add Device en druk dan op . 3 Selecteer het gewenste apparaat en druk dan op . Het geselecteerde apparaat is toegevoegd aan de apparatenlijst. Voor meer informatie over de instelling van de toegang zie "De toegangstoestemming voor de apparaten instellen" (pagina 64). De toegangstoestemming voor de apparaten instellen U kunt de toegangstoestemming voor een apparaat in de apparatenlijst instellen. Alleen apparaten die ingesteld zijn op "Allow" worden door het thuisnetwerk herkend. 1 Selecteer Control Device in Access Settings en druk dan op . De geregistreerde apparatenlijst wordt weergegeven op het televisiescherm. 2 Selecteer het gewenste apparaat en druk dan op . 3 Selecteer Access en druk dan op . 4 Selecteer Allow of Not Allow en druk dan op . Een apparaat uit de lijst verwijderen Selecteer Delete in stap 3 en druk dan op . Druk in het bevestigingsscherm op OK en druk dan op . TV SideView gebruiken TV SideView is een gratis mobiele toepassing voor het externe apparaat (smartphone, enz.). Door TV SideView te gebruiken in combinatie met deze ontvanger kunt u gemakkelijk van de ontvanger genieten door het systeem vanaf uw externe apparaat te bedienen. Het TV SideView-apparaat registreren 1 Druk op HOME NETWORK. Tip U kunt ook HOME NETWORK selecteren onder Listen in het startmenu. 2 Druk op OPTIONS. 3 Selecteer TV SideView Device Registration en druk dan op . 4 Selecteer Start Registration en druk dan op . De ontvanger start om het TV SideViewapparaat te detecteren dat gereed is voor registratie. "Connecting" wordt weergegeven op het televisiescherm. Druk op het TV SideViewapparaat op Registration. De ontvanger zal echter de registratieprocedure afsluiten, als deze binnen 30 seconden geen apparaat gedetecteerd heeft. 5 Selecteer Finish en druk dan op . De registratie annuleren Selecteer Cancel in stap 4 en druk dan op . Opmerking Er kunnen maximaal 5 TV SideView-apparaten aan de apparatenlijst worden toegevoegd. Als er al 5 apparaten geregistreerd zijn, wordt de melding "Device full" weergegeven en kan er geen nieuw apparaat aan de lijst worden toegevoegd. In dit geval dient u overbodige apparaten uit de lijst te verwijderen (pagina 65). Het geregistreerde TV SideViewapparaat weergeven Selecteer Registered TV SideView Devices in stap 3 en druk dan op . 64 NL

Geregistreerde TV SideViewapparaten uit de apparatenlijst verwijderen 1 Selecteer Registered TV SideView Devices in stap 3 en druk dan op . 2 Selecteer het apparaat dat u wilt verwijderen en druk dan op . 3 Selecteer Delete en druk dan op . 4 Selecteer OK en druk dan op . Het geselecteerde apparaat is verwijderd uit de apparatenlijst. De auteursrechtbescherming controleren Deze ontvanger kan geen bestanden afspelen in WMA-formaat met DRMauteursrechtbescherming. Als een WMA-bestand niet op deze ontvanger kan worden afgespeeld, dient u het auteursrecht van dit bestand op uw computer te controleren om te checken of het bestand onder de DRM-auteursrechtbescherming valt. Open de map of de schijf waar het WMA-bestand is opgeslagen en klik met de rechtermuisknop op het bestand om het venster [Properties] (Eigenschappen) te openen. Als er een tabblad [License] (Licentie) is, valt het bestand onder de DRM-auteursrechtbescherming en kan het niet op deze ontvanger worden afgespeeld. De afstandsbediening gebruiken om de Thuisnetwerk-functie te bedienen Functie Afspelen stoppen Naar het begin van de huidige track, vorige/ volgende track gaan Het gewenste onderdeel dat uwilt afspelen opnieuw selecteren Het gewenste onderdeel met een sleutelwoord zoeken De server wijzigen Afspelen herhalen selecteren De optie Shuffle Play (willekeurig afspelen) selecteren Handeling Druk op x. Druk herhaaldelijk op ./>. Druk herhaaldelijk op RETURN O tot de gewenste map wordt weergegeven. Of druk op OPTIONS, selecteer Server List, en vervolgens het gewenste onderdeel. Druk op OPTIONS en selecteer Now Playing om terug te keren naar het afspeelscherm. Druk op ALPHABET SEARCH en voer een sleutelwoord in (pagina 74), terwijl u de content op de server selecteert. Druk op x. Selecteer vervolgens Server List en druk op . Selecteer de gewenste server en druk dan op . Druk herhaaldelijk op REPEAT totdat Repeat All of Repeat One op het televisiescherm wordt weergegeven. Druk herhaaldelijk op SHUFFLE totdat "Shuffle On" op het televisiescherm wordt weergegeven. Netwerkfuncties gebruiken Functie Afspelen onderbreken* Handeling Druk tijdens het afspelen op X. Druk op N om het afspelen te hervatten. * Afhankelijk van de server of de track, kan het zijn dat de functie voor het onderbreken van de afspeelmodus niet werkt als de thuisnetwerkfunctie geselecteerd is. 65 NL