Views
9 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Olandese

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Olandese

x Information Hiermee

x Information Hiermee kunt u de netwerkinformatie voor het netwerk bekijken. 1 Selecteer Information en druk dan op . 2 Selecteer het gewenste onderdeel dat u wilt instellen en druk dan op . De huidige informatie over de instellingen wordt weergegeven op het televisiescherm. U kunt de instellingen* controleren voor Physical Connection, SSID, Security Settings, IP Address Setting, IP Address, Subnet Mask, Default Gateway, DNS Settings, Primary DNS, Secondary DNS, en MAC Address. * De in te stellen onderdelen tijdens de installatie, kunnen verschillen afhankelijk van de netwerkomgeving en het type verbinding. x PARTY STREAMING Hiermee kunt u de ontvanger instellen om gebruik te maken van de functie PARTY STREAMING. 1 Selecteer PARTY STREAMING en druk dan op . 2 Selecteer On of Off en druk dan op . • On: de ontvanger kan door andere apparaten in het thuisnetwerk worden gedetecteerd. De ontvanger kan een PARTY starten of afsluiten en aan een PARTY deelnemen of verlaten. • Off: de ontvanger kan door andere apparaten in het thuisnetwerk worden gedetecteerd. De ontvanger kan echter geen PARTY starten of afsluiten en niet aan een PARTY deelnemen of deze verlaten. x Device Name Hiermee kunt een apparaatnaam aan de ontvanger toekennen van 30 tekens, die gemakkelijk door andere apparaten op het thuisnetwerk herkend kunnen worden. Het toekennen van de apparaatnaam 1 Selecteer Device Name en druk dan op . 2 Druk op om de huidige naam van het apparaat te selecteren. 3 Houd SHIFT ingedrukt en druk dan op de cijfer/teksttoetsen om de naam van het apparaat in te voeren. 4 Druk op . Tip De standaard apparaatnaam is "STR-DN840 ******". "******" zijn de laatste 6 getallen van het MAC-adres van de ontvanger. x Network Standby Als de "Network Standby"-modus op "On" is ingesteld, kan de ontvanger altijd via het netwerk verbonden en bediend worden. 1 Selecteer Network Standby en druk dan op . 2 Selecteer Off of On en druk dan op . • On: de netwerkfunctie werkt zelfs als de ontvanger in de stand-bymodus staat en hervat de handelingen als deze via het netwerk wordt bediend. • Off: de netwerkfunctie wordt uitgeschakeld als de ontvanger in de stand-bystand staat. De ontvanger heeft meer tijd nodig om de handelingen te hervatten als deze weer opnieuw wordt ingeschakeld. Opmerking Wanneer de ontvanger in de stand-bystand staat, licht het ?/1-lampje (aan/stand-by) op het voorpaneel oranje op als Network Standby op On is ingesteld. System Settings-menu U kunt de instellingen van de ontvanger aanpassen. x Language Hiermee kunt u de taal kiezen voor de berichten op het scherm. •Engels •Frans •Duits • Spaans 92 NL

x Auto Standby Hiermee kunt u de ontvangerschakelaar automatisch op de stand-bystand zetten, als u de ontvanger niet gebruikt of als er geen signaalinvoer naar de ontvanger is. • On: schakelt na ongeveer 20 minuten over op de stand-bystand. • Off: schakelt niet over op de standbystand. Opmerkingen • Deze functie werkt niet in de volgende gevallen. – FM TUNER, AM TUNER, USB, HOME NETWORK of SEN is als ingang geselecteerd. – De AirPlay- of PARTY STREAMING-functie wordt gebruikt. – De software van de ontvanger wordt bijgewerkt. • Als u tegelijkertijd gebruik maakt van de automatische stand-bystand en de slaaptimer, krijgt de slaaptimer voorrang. Ontvanger bedienen met de OSD U kunt deze ontvanger bedienen via het displaypaneel, zelfs als de televisie niet op de ontvanger is aangesloten. DISPLAY RETURN O AMP MENU V/v/B/b, Het menu op het displaypaneel gebruiken x Network Update Hiermee kunt u de software van de ontvanger bijwerken naar de laatste versie. Voor meer informatie zie "De software bijwerken" (pagina 72). De softwareversie controleren 1 Selecteer Network Update en druk dan op . 2 Selecteer Version en druk dan op . De softwareversie wordt weergegeven op het televisiescherm. x Update Alert Hiermee kunt u instellen of het systeem u op het televisiescherm informeert wanneer er een nieuwere softwareversie beschikbaar is. •On •Off 1 Druk op AMP MENU. Het menu wordt weergegeven op het displaypaneel van de ontvanger. 2 Druk herhaaldelijk op V/v om het gewenste menu te selecteren en druk dan op . 3 Druk herhaaldelijk op V/v om de parameter te selecteren die u wilt aanpassen en druk dan op . 4 Druk herhaaldelijk op V/v om de gewenste instelling te selecteren en druk dan op . Terugkeren naar het vorige display Druk op B of RETURN O. Het menu sluiten Druk op AMP MENU. Opmerking Bepaalde parameters en instellingen worden mogelijk gedimd weergegeven in het displaypaneel. Dit houdt in dat deze niet beschikbaar zijn of zijn vastgelegd en niet kunnen worden gewijzigd. Instellingen aanpassen 93 NL