Darba aizsardzības prakses standarts biroju darbā nodarbinātajiem

lbas.lv

Darba aizsardzības prakses standarts biroju darbā nodarbinātajiem

Darba vides riska novērtējums darba vietās birojosKontroljautājumu saraksts darbam birojosNovērtēšanā piedalās: Datums: 17.10.2013.1. Andris Kalniņš (darba aizsardzības speciālists) Uzņēmuma nosaukums: SIA "AAA"2. Ieva Ose (biroja administratore) Darba telpa: Projektu vadītāju telpa3. Visi projektu vadītāji Veicamais darbs (darba vieta): darbs ar datoru un dokumentiem (5 darba vietas)4.5.JautājumsAtbildeApraksts, veicamie pasākumi, riska pakāpe, komentāri1 2 3 4 5 6Vai nodarbinātais strādā ar datoru vairāk kā 2 stundasdienā?Jā Nē Veikt obligātās veselības pārbaudes fizisko pārslodžu un redzessasprindzinājuma dēļ.FIZIKĀLIE FAKTORIDarba vietas iekārtojumsVai nodarbinātajam ir nodrošināta droša un ērta piekļūšana Jā Nē Daļēji Neatt.darba vietai?Vai darba vietā ir pietiekami daudz vietas, lai varētu strādāt Jā Nē Daļēji Neatt.ērtā pozā?Vai darbinieks lieto portatīvo datoru? Nē Jā Daļēji 1 nodarbinātais lieto.Vai portatīvais dators ir aprīkots ar pārvietojamu klaviatūru,papildus monitoru un peli?Jā Nē Daļēji Neatt. Nav papildus monitora, bet nodarbinātais uzskata, ka tas nav nepieciešams undomājams to nelietošot.Vai darba vieta tiek uzturēta kārtībā (piemēram, regulāriuzkopta grīda, sakārtots galds un darba vieta)?Jā Nē Daļēji 1 darba vietā uz galda nav kārtībā - nepieciešams iegādāties papildus plauktus,kur izvietot atsevišķo projektu dokumentāciju.Vai tiek nodrošināts, ka nodarbinātie darba vietās nedzer, Jā Nē Daļēji Neatt. Iekārtota virtuvīte ar galdu un krēsliem.neēd un nesmēķē?Vai pastāv paklupšanas un aizķeršanās risks? Nē Jā DaļējiJaunizveidotajā darba vietā pie durvīm vadi un kabeļi nav sakārtoti, tāpēcvisiem garām ejošajiem ir iespējams aizķerties un paklupt.Vai vadi un kabeļi darba vietā ir sakārtoti? Jā Nē DaļējiVairāku datoru izvietojums telpāVai displeji ir novietoti ar mugurējām virsmām viens pretotru?Jā, ir Nē, nav Telpā ir 5 darba vietas, pie abiem logiem ir izvietots 4 darba vietas - monitoripa 2 ir novietoti ar mugurējām virsmām kopā.Vai attālums no viena displeja mugurējās virsmas līdz otra Jā, ir Nē, nav Piektā darba vieta iekārtota pie durvīm - apm.4 metru attālumā.displeja ekrānam ir lielāks par 2,0 m ?Vai attālums starp blakus esošiem datoriem ir lielāks par 1,2 Jā, ir Nē, nav Neatt.m?Redzes sasprindzinājums un apgaismojumsVai, veicot darbu, ir iespējams paaugstināts redzessasprindzinājums?Nē Jā Daļēji Neatt. Vidēji 7 stundas dienā darba pie datora - jāveic obligātās veselības pārbaudes.Darba vietas birojos Darba vides riska novērtējums 1 no 4

More magazines by this user
Similar magazines