Feitse Boerwinkel, inclusieF denker - Hogeschool Utrecht

cursussen.hu.nl

Feitse Boerwinkel, inclusieF denker - Hogeschool Utrecht

inhoud

Voorwoord 5

Bouwstenen voor een biografie van Feitse Boerwinkel 7

Geschriften van Feitse Boerwinkel 43

Bronnen 46

‘Inclusief denken’, reacties, discussies, invloed (1966-2006) 51

Drie autobiografische schetsen 71

Dienst en dienstweigering 7

Juffrouw Havelaar (Het Zuider Volkshuis in Rotterdam) 85

De NCSV in de jaren 19 0-19 2 95

Horstcahiers 104

Colofon 108

Feitse Boerwinkel, inclusief denker

More magazines by this user
Similar magazines