Views
5 years ago

Voedselveiligheid: tot welke prijs?

Voedselveiligheid: tot welke prijs?

20 • Controle van de

20 • Controle van de situatie: het risico dat voortvloeit uit gebrekkige hygiënische omstandigheden in de keuken lijkt minder ernstig wanneer het gaat om een keuken waarover men zelf de controle heeft en het niet de keuken van een traiteur, een restaurant of een bedrijf is. • Vertrouwen: als er twee producten, een bekend en een nieuw, met een identiek risiconiveau zijn, wordt het gekende product als veiliger ervaren. • Indruk van versheid: een minder vers product wordt vaak als minder veilig ervaren. • Bescherming van de kinderen: er wordt meer belang gehecht aan de gezondheidsrisico’s bij zuigelingenvoeding dan bij levensmiddelen voor volwassenen. Voedselveiligheid : tot welke prijs ?

6. Tiramisu als voorbeeld Ter illustratie van de verschillende voedselveiligheidsaspecten nemen we het voorbeeld van de tiramisu. Op enkele jaren tijd is dit verleidelijke Italiaanse dessert uitgegroeid tot een vaste waarde op de dessertkaart en is het gewoon in de winkel te krijgen. Met dit voorbeeld willen we : • het debat aanzwengelen over de verschillende mogelijkheden die naargelang van hun prioriteiten aan de consumenten worden geboden (waaronder het gewenste voedselveiligheidsniveau) ; • de discussie openen over de verschillende aspecten (economisch, sociaal, technisch, cultureel, emotioneel…) van de gemaakte keuzen. Met het voorbeeld van de tiramisu illustreren we twee soorten risico’s: salmonellabacteriën en antibiotica. Tiramisu wordt gemaakt met mascarpone, rauwe eieren, koekjes, sterke drank, koffi e, cacao… Wat zijn de eventuele risico’s ? Ze kunnen te maken hebben met de gebruikte ingrediënten, met de bereidingswijze, met de bewaring… Een zelfbereide tiramisu. De eieren kunnen afkomstig zijn uit de supermarkt waar de keuze enorm is : legbatterij-eieren, scharreleieren, eieren rijk aan omega 3, bio-eieren… kortom, keuze te over, ook wat hun grootte betreft. Maar ze kunnen net zo goed gekocht zijn bij de kruidenier of de zuivelwinkel om de hoek, de boerderij in de buurt of zelfs vers gelegd door onze eigen kippen zijn ! Dit geldt ook voor de mascarpone, die afkomstig kan zijn van een kleine lokale producent of van een groot zuivelbedrijf. • Veiligheidsoverweging : in theorie moeten alle gekochte ingrediënten geschikt zijn voor menselijke consumptie. Bepaalde ingrediënten kunnen echter een groter risico inhouden dan andere, omdat ze bijvoorbeeld onder minder ideale omstandigheden (bijvoorbeeld bij een te hoge temperatuur) werden geproduceerd, vervoerd of bewaard. • Veiligheidsoverweging : de bereiding is een beslissend stadium voor de voedselveiligheid. Zoals we al eerder vermeldden, wordt een gebrekkige hygiëne in het huishouden gezien als de belangrijkste oorzaak van voedselvergiftiging. Tiramisu van bij een traiteur. In tegenstelling tot wat u thuis zelf voor eigen gebruik klaarmaakt, moet iemand die eetwaren bereidt om ze te verkopen, de veiligheid van zijn producten kunnen waarborgen. Hier gelden dezelfde vragen rond hygiëne : bereidt de traiteur het gerecht zoals het hoort ? Heeft hij een opleiding over voedingshygiëne gevolgd ? Hoe is het gesteld met de hygiëne in zijn keuken, zijn koelkasten… Waar heeft hij zijn eieren en zijn mascarpone gehaald ? Als hij geld ontvangt, wast hij dan daarna systematisch zijn handen vooraleer hij weer etenswaren aanraakt ? Hoelang bewaart hij zijn tiramisu ? Worden er controles uitgevoerd ? Werkt hij met een zogenaamd HACCP-zelfcontroleplan ? 21

Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Welk keurmerk staat er op de buis? - BureauLeiding
Voedselveiligheid tot (w)elke prijs? - Platform Landbouw, Innovatie ...
Voedselveiligheid Vragen Antwoorden - schooldirect 11 mei 2011
Tegen welke prijs? Ontdek het bij Du Buf Makelaardij
Cultuur, tot welke prijs - Cultuurprijs Woerden
In welk weer ook - Waschzettel.de
Welk product wilt u maken? Bitterbal, gehaktbal, soepballetjes ...
In het bijgaande overzicht is per test aangegeven bij welke ...
Welke plaats en aandacht voor gluten- en lactose - Frederika Hostens