Views
4 years ago

Voedselveiligheid: tot welke prijs?

Voedselveiligheid: tot welke prijs?

Voedselveiligheid: tot welke prijs? Een uitgave van de Koning Boudewijnstichting Brederodestraat 21 B-1000 Brussel In samenwerking met het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) en de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid Deze uitgave kan gratis worden gedownload van de websites www.kbs-frb.be en www.favv.be

Voedselveiligheid : tot welke prijs ? Informatief document in het kader van het project “Dialoog met consumenten over voedselveiligheid”. Dit project is een partnership tussen het Federale Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, de FOD Volksgezondheid en de Koning Boudewijnstichting 3

Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
In welk weer ook - Waschzettel.de