Magasinet Chef & Ledare 1 2020

chefledare

Med magasinet Chef & Ledare får du fördjupade intervjuer med framgångsrika ledare och bolagsbyggare. Insikt - Strategi - Taktik.

Intervju

Mikael Wickström

”Åren 2005 till 2006 började det

komma interaktiva tavlor. Då var

det mycket klassrum. Det gäller att

ha en förmåga att se trenderna.”

temutveckling så jobbade jag även mycket

med förbättring av vårt affärssystem. Vi såg

fördelarna i affärssystemet och utvecklade

och anpassade det för verksamheten vi har.

– Det går trender inom ljud och bild gällande

vilka produkter som gäller. På 90-talet

var det mycket broadcastutrustning. Vi

gjorde studios till olika kunder och höll på

med videoredigering. Åren 2005 till 2006

började det komma interaktiva tavlor. Då

var det mycket klassrum. Det gäller att ha en

förmåga att se trenderna.

Hur upplever du dig som ledare?

– Personalen är oerhört viktig för mig och

att få medarbetare att stanna. Vi har haft

korta beslutsvägar och en platt organisation.

Det har alltid varit nära till mig. Innan jag

kom till AVS hade de varit rätt många personer

på kort tid. Kunderna upplevde att de

fick en ny kontaktperson lite då och då. Nu

blev företaget mer stabilt.

Jag knöt till mig medarbetarna på ett bra

sätt. Idag är vi lite drygt 50 personer.

– Jag gör fortfarande mycket som jag

inte bör göra, men det är väl egentligen inte

kontrollbehov utan mer kompetensmässigt.

Därför är det viktigt att hitta bra medarbetare

så att man kan släppa taget. Det är inte

alltid så lätt att hitta de här personerna när

man sitter på specialkompetens.

Viktigaste ledaregenskaperna?

– Låta personalen vara med och bestämma

inom rimliga gränser. Att ta till sig

åsikter och lyssna helt enkelt. Sedan tycker

jag att det är viktigt med återkoppling när

någon tar upp någonting. Ta vara på de

resurser som finns. Ställa tydliga riktlinjer.

Vilka mål vi ska nå och inom vilka perioder.

– Det är viktigt som ledare att ha koll på

vilka egenskaper en medarbetare har. Vad är

deras bästa förmågor och vad är de inte bra

på för att kunna placera dem rätt i organisationen.

– Det är viktigt att bemöta sina kunder på

rätt sätt. Ha bra sociala värderingar, ytterst

med kunder, parter man jobbar med och

med sina kollegor.

Hur långt in i framtiden befinner du dig?

– Rent organisatoriskt, två-tre år framåt.

Det händer rätt så mycket i den här branschen

gällande teknik. En av våra styrkor är

att vi har varit sunda med kapitalet. Vi har

kapital för att klara av en lågkonjunktur. Där

står vi starka.

Har ni påverkats av Kina och Corona-krisen?

– Inte riktigt ännu men det börjar komma

tendenser. Det är vissa problem att få fram

produkter och det kommer nog att bli större

problem framöver, Nästan alla våra produkter

kommer därifrån. Elektronikkomponenter

består av så många olika delar från olika

håll i världen. Vi ser, som säkert de flesta,

att orderingången nu minskar. När Corona-krisen

är över så kommer säkerligen våra

kunder se möjligheterna att utrusta sina

mötesrum med videokonferens och utrusta

klassrummen för distansundervisning.

Hur har det varit att växa organiskt?

– I vår bransch, bland våra konkurrenter,

finns allt från mycket små företag till lite

större och de som har blivit uppköpta. Det

blir lätt missnöje bland personalen när de

blir uppköpta och det är personalen som är

viktig. När man är van att jobba på ett visst

sätt och det blir ändringar slutar nyckelpersoner.

Då har man inte vunnit så mycket på

sitt uppköp.

– Vi har valt att växa organisatoriskt och

att anställa. Vi har kört på säkra kort och valt

att växa långsammare än om vi hade köpt

upp företag. Vi har några kollegor där man

fick lite hybris och köpte upp andra sedan

gick man i konkurs istället.

Tillväxt och vinstmarginal?

– Vi har behållit vår marginal ganska

jämnt genom åren. Vi växer genom att vi tar

olika avtal. Det är upphandlingar vi jobbar

mycket med och det är svårt att förutse vilka

avtal man kommer att vinna. Sedan satsar

vi mer på business-to-business på företagsmarknaden

genom att erbjuda vår totalservice

till företagen.

– Det finns också möjligheter att växa i

andra länder men vi fortsätter i Sverige. Det

är enklare helt enkelt. Det är ett helt annat

företagsklimat om vi går över till Danmark

till exempel. Jag har många kollegor som

har försökt ta sig in i Danmark där det uppstått

problem. Då växer vi hellre i Sverige

och då just med business-to-business.

Visioner framåt?

– Vi ska växa på business-to-business.

Nu har vi varit i en väldigt expansiv fas med

entreprenörsanda rent organisatoriskt på

företaget. Nu går vi in i fasen storföretag

med omorganisationer. Mer kontroll.

Hållbarhet?

– Vi tillverkar inte produkterna, därför

behöver vi ha bra koll på leverantörsleden. Vi

har en egen hållbarhetsgrupp där vi granskar

distributörer och tillverkare. Det handlar också

mycket om oss själva och vad vi föreslår

för produkter. Det ska vara bra kvalitet och

att företagen har en bra hållbar utveckling.

Det finns olika miljömärkningar, både för hur

produkten tillverkas och hur den används.

IT är många gånger treårsavtal och man

byter ofta ut datorn efter tre år. Satsar man

på bra kvalitet från början kan produkten

hålla betydligt längre än så. —

22

More magazines by this user
Similar magazines