27.02.2022 Views

Nya Phosphoros I VT22

Östgöta nation i Uppsalas officiella tidning. Läs och njut!

Östgöta nation i Uppsalas officiella tidning. Läs och njut!

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Har ni gått på ÖG-gasque? Då har ni<br />

antagligen träffat på dessa filurer<br />

Sångripen<br />

Hej! Jag heter Jacob och är ordförande i nationens<br />

kör Sånggripen! Vi är ett glatt gäng på runt<br />

25 personer som älskar att sjunga och repar i<br />

Stora salen på tisdagskvällar. Efter det går vi<br />

ofta ner till Tages källare för köröl, eller “kröl”<br />

som vi brukar kalla det, och fortsätter sjunga<br />

(fast inte alltid lika bra). Du hör oss även på nationens<br />

gasquer och baler där vi brukar försöka<br />

vara lite mer seriösa när vi uppträder.<br />

Om du är tenor så får du också gärna<br />

skicka ett mejl till insjungning@ostgotanation.<br />

se för att boka ett sångprov, för ni vet vad de<br />

säger: en tenor om dagen är bra för… stämbalansen?<br />

Eller hur var det nu igen? Tur att jag<br />

inte är den som skriver rim till våra låttexter!<br />

Om vi inte håller hus på ÖG kan det vara så<br />

att vi är borta över helgen och intensivrepar på<br />

vårt traditionsenliga körläger. Där sjunger vi<br />

en massa, badar bastu tills det bara är vår norrlänning<br />

till dirigent som klarar av att sitta kvar<br />

och festar så hårt att de enda som kan sjunga<br />

på sista dagen är basarna! Kom, det blir kul!<br />

DEKADANSEN<br />

Mitt namn är Anna och jag är dansmästare. Som<br />

dansmästare är man ansvarig för Dekadansen,<br />

ÖG:s dansgrupp, och jag är även gruppens<br />

kontaktperson till nationen. Vi har träning varje<br />

vecka och uppträder på nationens gasquer.<br />

Vi dansar en mängd olika stilar: allt från jazz<br />

och contemporary till street och feminine vibe.<br />

Vi har try-outs för att få in nya medlemmar, så<br />

håll utkik på vår Facebook (Dekadansen) och<br />

Instagram (Dekadansendg) för uppdateringar.<br />

Det går även att komma i kontakt med oss via<br />

mejl: dekadansen@ostgotanation.se.<br />

KAPELLET<br />

Nämen tjenare! Hanna heter jag och har nu varit kapellmästare för Östgöta<br />

Nationskapell i snart två år. Kapellet är ett storband som dyker upp när det<br />

vankas party! Vi skulle kalla vår musikstil för röj som innefattar allt från<br />

gamla discodängor till ny popmusik. Vi spelar på nästan alla ÖG:s gasquer<br />

och åker varje år till Åbo för att representera nationen vilket är ett av årets<br />

höjdpunkter. Den andra är när vi står för underhållningen på champagnegaloppen<br />

på Valborg!<br />

Vi nås via Instagram (kapelletoffical) eller Facebook (Östgöta Nationskapell),<br />

men jag hoppas hellre att vi ses på dansgolvet!<br />

/Kapellet<br />

21

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!