27.02.2022 Views

Nya Phosphoros I VT22

Östgöta nation i Uppsalas officiella tidning. Läs och njut!

Östgöta nation i Uppsalas officiella tidning. Läs och njut!

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

William Norling presenterar<br />

Barmästarens budgetdrinkar<br />

White Sovjet<br />

”Betydligt bättre än deras borgerliga syskon”<br />

Du behöver:<br />

- Den enda sprit du har.<br />

- En kopp gammalt kaffe.<br />

- En skvätt gräddfil.<br />

Gör så här:<br />

- Blanda i valfri bägare.<br />

- Njut.<br />

Finsk negroni<br />

Du behöver:<br />

- Smuggelgin.<br />

- Röd Vermouth.<br />

- Rosita (finsk budgetbariant av Campari).<br />

Gör så här:<br />

- Smuggla in ginen.<br />

- Bli arresterad för illegal smuggling.<br />

- Njut.<br />

¿Östgötsk sangria?<br />

Du behöver:<br />

- Husets röda.<br />

- Bordsgrannens läskslatt.<br />

Gör så här:<br />

- Fyll ett vinglas med Rocca Sangiovese.<br />

- Häll i läskslatten.<br />

- Ångra dina livsval.<br />

- Njut.<br />

23

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!