27.02.2022 Views

Nya Phosphoros I VT22

Östgöta nation i Uppsalas officiella tidning. Läs och njut!

Östgöta nation i Uppsalas officiella tidning. Läs och njut!

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Kuratorsspalter<br />

ÖSTGÖTAR!<br />

Ända sen jag kom till nationen har jag alltid gillat ordet östgötar. Det kan vara allt ifrån goa<br />

epatraktor-fantaster, bartenders från Mjölby till duktiga ämbetsverkare på vår alldeles egna nation<br />

– inte dumt alls något av dem! Dessutom låter det liksom bra när man ropar ut det. Östgötar!<br />

Den här östgöten (eller ökänd trashank om du frågar min företrädare – jag ska se till att ditt namn<br />

inte hamnar på insigniet, Simon, var så säker på det) kallas för Adam till vardags och är ny förste kurator<br />

här vid nationen. Kanske inte född Östgöte men sannerligen Östgöte by heart om inte annat nu.<br />

Våren står för dörren och terminen är i full gång. Det finns så otroligt mycket roligt vi har framför<br />

oss den här våren. Allt från temagasque (fortfarande hemligt<br />

tema!) till dam- och herrmiddagar, städsexor, valborg men fram<br />

för allt jubileumsbal! Det är inte lång tid kvar innan vår hejdundrande<br />

fest den fjortonde maj tar vid, men än finns det tid för att engagera<br />

sig i den! Ordna en östgötsk ölprovning, håll i en östgötsk<br />

poesikväll eller en kurs om östgötska orter – så att det inte uppstår<br />

några frågetecken när det ska beställas smarriga hamburgare i<br />

Tages. Precis som vid övriga verksamheter vid nationen är möjligheterna<br />

oändliga och det är endast fantasin som sätter gränserna<br />

kring vad ni kan åstadkomma. Hör av er så löser vi något! Tillsammans<br />

skapar vi fler tillfällen att få ropa ut ÖSTGÖTAR, östgötar!<br />

Adam Lilja, förste kurator<br />

KÄRA ÖSTGÖTAR,<br />

Ny termin, nya reccar och nya medlemmar. Det är bara några av<br />

de roliga saker som våren bjuder på. Utöver att vi äntligen får<br />

se ljuset igen (både metaforiskt och bokstavligt) så medför våren<br />

temagasque, valborg, halvårsbokslut (!), vårbal, men framför allt<br />

JUBILEUMSBAL! Himla kul ska det bli!<br />

Östgöta nation fyllde 375 år i höstas, men eftersom vi inte<br />

kunde fira så hårt då blev det uppskjutet till denna termin. Hela<br />

terminen ser jag som ett långt födelsedagsfirande som kommer<br />

erbjuda massa roligt och avslutas med en bal på slottet. Det är inte<br />

ofta man får chansen att gå på slottet så det tycker jag att alla ska<br />

försöka göra. Framtiden ser ljus ut!<br />

Vilma Tornberg, andre kurator<br />

4

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!