27.02.2022 Views

Nya Phosphoros I VT22

Östgöta nation i Uppsalas officiella tidning. Läs och njut!

Östgöta nation i Uppsalas officiella tidning. Läs och njut!

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Vilken bokstav fick du flest av?<br />

A: Sunkfåtöljen<br />

Du är en kladdig, säckig, gammal veteran som med nöd och näppe håller<br />

sig vid liv. Du har trots detta behållit din unika klass och stil och hade<br />

nog varit riktigt stilig om du bara tvättade dig någon gång. Länge stod du<br />

gömd på ÖG:s vind, kanske hade någon ANTIKVARIE dömt ut dig som muséeföremål,<br />

men icke sa nicke. you are still going strong!<br />

Du är virrig, färgstark och något av en udda fågel. Hur du<br />

hamnade på ÖG är det ingen som förstår, och att du sticker ut<br />

från mängden har du hört förut. Du Syns ofta i Hattstugan med en<br />

god bok och en kopp te, och trots dina egenheter så skulle inte ÖG<br />

vara detsamma utan dig.<br />

c: Kuratorns snurrstol<br />

B: Banansätet<br />

Du är flitig och ordentlig - det säger de som träffar dig i<br />

alla fall - men sanningen är att detta blott är en fasad<br />

som du håller upp. Du har nött sönder ÖG:s golv under dina<br />

många år i lokalerna, och det var dig de syftade på när de<br />

sa “ÖG är studenternas andra hem”.<br />

d: Gasquestolen<br />

e: Tages-bänken<br />

Du ÄLSKAR fest! Du är en riktigt partypingla!<br />

Ni var ett skönt gäng som började på ÖG<br />

tillsammans men efter mycket gammelklang<br />

och jubeltid så har ni stupat en efter en. Men<br />

håll ut, än är du inte paj!<br />

Du är en handfast men lite slirig filur, En skön typ som<br />

hänger mycket bland krog och bar för att insupa…<br />

atmosfären? I det långa loppet kan tid tillsammans med<br />

dig lämna en viss träsmak, men det bryr du dig ju inte om,<br />

sånt skulle ju bara bryta ner karaktären.<br />

25

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!