Návod na montáž a servis Modul s ovládaním rádiovým ... - Buderus

buderus.sk

Návod na montáž a servis Modul s ovládaním rádiovým ... - Buderus

4 Inštalácia RFM20

4 Inštalácia RFM20

4.1 Montáž modulu s ovládaním rádiovým signálom RFM20

Modul s ovládaním rádiovým signálom RFM20 je určený pre montáž

na stenu vedľa vykurovacieho zariadenia v miestnosti inštalácie.

Neodporúča sa montáž RFM20 do vykurovacieho kotla, keďže môže

dôjsť k rušeniu rádiového signálu.

RFM20 je však možné namontovať aj do bytu, napr. za účelom

dosiahnutia lepšieho spojenia rádiovým signálom s priestorovou

ovládacou jednotkou.

Obr. 4

Montáž modulu s ovládaním rádiovým signálom

Poz. 1: skrutky (4 x 45)

● Nakreslite miesta na vyvŕtanie otvorov pre modul s ovládaním

rádiovým signálom.

● Vyvŕtajte otvory podľa šablóny s otvormi (ø 6 mm).

● Do vyvŕtaných otvorov vložte hmoždinky a zaskrutkujte priložené

skrutky (obr. 4, poz. 1) až na 5 mm.

● Zaveste modul s ovládaním rádiovým signálom.

Buderus

Zmeny na základe technických vylepšení vyhradené!

12 Návod na montáž a servisný návod RFM20 a RC20RF ● Vydanie 06/2005

More magazines by this user
Similar magazines