Návod na montáž a servis Modul s ovládaním rádiovým ... - Buderus

buderus.sk

Návod na montáž a servis Modul s ovládaním rádiovým ... - Buderus

7 Servis na RC20RF

POKYN PRE UŽÍVATEĽA

Pokiaľ do piatich minút nestlačíte žiadne tlačidlo, priestorový regulátor

s ovládaním rádiovým signálom sa automaticky prepne naspäť na

trvalé zobrazenie.

7.2 Prehľad parametrov

Parameter Funkcia Zobrazí sa

P1

nastavenie adresy vykurovacieho

okruhu

vždy

P2 nastavenie vykurovacieho systému

len ak je hlavný

regulátor (Master)

(P1 = 0)

P3 vyrovnanie priestorovej teploty vždy

P4

P5

P6

inštalácia TÚV

nastavenie druhu čerpadla pre

vykurovací kotol

nastavenie doby dobehu čerpadla

P7 nastavenie trvalého zobrazenia vždy

P8

P9

porovnanie času

nastavenie tepelnej dezinfekcie

P10 zobrazenie verzie softvéru vždy

P11 zobrazenie intenzity príjmu vždy

- - - - opustenie servisnej roviny

Tab. 5 Prehľad parametrov

len ak je hlavný

regulátor (Master)

(P1 = 0)

len ak je hlavný

regulátor (Master)

(P1 = 0)

len ak je čerpadlo

zabudované vo

vnútri kotla

(P5 = 1)

len ak je hlavný

regulátor (Master)

(P1 = 0)

len ak je hlavný

regulátor (Master)

a P4 = 1

Buderus

Zmeny na základe technických vylepšení vyhradené!

28 Návod na montáž a servisný návod RFM20 a RC20RF ● Vydanie 06/2005

More magazines by this user
Similar magazines