Návod na montáž a servis Modul s ovládaním rádiovým ... - Buderus

buderus.sk

Návod na montáž a servis Modul s ovládaním rádiovým ... - Buderus

9 Protokol o nastaveniach

9 Protokol o nastaveniach

P1

P2

P3

P4

P5

Adresa vykurovacieho

okruhu

Vykurovací systém

Porovnanie priestorovej

teploty

Príprava TÚV

Druh čerpadla

Rozsah zadania

Nastavenie

od výroby

Nastavenie

0 – 5 0 vždy

1 (priestorový výstup),

2 (priestorový výkon)

1

Zobrazenie

len keď je

hlavný

regulátor

(Master)

(P1 = 0)

-5,0°C až +5,0°C 0,0°C vždy

0 (nie),

1 (áno)

0 (žiadne čerpadlo),

1 (čerpadlo zabudované v

kotle),

2 (čerpadlo vykurovacieho

okruhu)

P6 Doba dobehu čerpadla 0 – 60 min., 24 h 5 min.

P7

Trvalé zobrazenie

priestorová teplota,

vonkajšia teplota, čas

0

1

priestorová

teplota

P8 Porovnanie času -30 do +30 sek./deň 0

P9

Tepelná dezinfekcia

0 (nie),

1 (áno)

P10 Verzia softvéru – vždy

0

len keď je

hlavný

regulátor

(Master)

(P1 = 0)

len keď je

hlavný

regulátor

(Master)

(P1 = 0)

len keď je

čerpadlo

zabudované v

kotle (P5 = 1)

vždy

len keď je

hlavný

regulátor

(Master)

(P1 = 0)

len keď je

hlavný

regulátor

(Master)

(P1 = 0) a P4

= 1

P11 Intenzita príjmu 0 až 9 – 0 až 9 – – vždy

Tab. 8 Protokol o nastaveniach

Buderus

Zmeny na základe technických vylepšení vyhradené!

44 Návod na montáž a servisný návod RFM20 a RC20RF ● Vydanie 06/2005

More magazines by this user
Similar magazines