Na návrhu a inštalácii solárnych systémov si treba dať ... - iDB Journal

idbjournal.sk

Na návrhu a inštalácii solárnych systémov si treba dať ... - iDB Journal

Ako pohodlne vyriešiť dochádzku

zamestnancov a plánovanie zmien

Náklady na zamestnancov často predstavujú jednu z najväčších položiek rozpočtu malých i veľkých firiem. So strážením mzdových

nákladov môže efektívne pomôcť presná evidencia dochádzky spoločne s efektívnym plánovaním zmien. Moderné dochádzkové

systémy súčasne vďaka prepojeniu s prístupovými systémami pomôžu zabezpečiť prístup do rôznych častí budov na základe

oprávnenia konkrétneho zamestnanca. Aké vlastnosti by mal mať dochádzkový systém, aby čo najefektívnejšie pomohol s riešením

dochádzky vo firme?

Odtlačok prstu namiesto karty

Mnoho firiem ešte stále využíva na evidenciu príchodov a odchodov

zamestnancov čipovú kartu alebo čipový prívesok. Moderné systémy

dnes už ponúkajú identifikáciu formou biometrie, teda napríklad

odtlačkom prstu. Pri porovnaní s čipovou kartou alebo príveskom je

toto riešenie pohodlnejšie i bezpečnejšie. „Čipovú kartu môžete ľahko

zabudnúť doma alebo ju môžete stratiť, zatiaľ čo odtlačok prstu

máte pri sebe neustále. Biometrickému riešeniu podľa našich údajov

v súčasnosti dáva prednosť už 85 % firiem,“ povedal Jiří Halousek,

riaditeľ spoločnosti IReSoft, ktorá vyvíja dochádzkový a prístupový

systém Alveno. „Odtlačok prstu navyše nemožno sfalšovať, stratenú

kartu môže ľahko zneužiť nepovolaná osoba,“ dodal J. Halousek.

i do konkrétnej miestnosti chránenej identifikačným systémom, ktorý

bez autorizácie prostredníctvom odtlačku prstu alebo čipu nepustí

neoprávnenú osobu ďalej. Otvorenie dverí do strážených priestorov

je tak neustále pod kontrolou a veľmi jednoducho sa dá zistiť, kto

v konkrétnom čase zabezpečené dvere otvoril. V prípade autorizácie

odtlačkom prstu sa navyše nemôže dotyčná osoba vyhovárať,

že došlo k zneužitiu jej čipovej karty alebo prívesku.

Pohodlná tvorba podkladov pre mzdy

Veľmi praktickú funkciu dochádzkových systémov predstavuje

možnosť exportovať zaznamenané dáta priamo do mzdových

programov. Vďaka prepojeniu programov teda možno pri zamestnancoch

odmeňovaných hodinovou mzdou uskutočňovať výmer

platu automaticky. Systém dokáže vyhodnotiť aj prácu počas sviatkov

alebo nočnej zmeny a dokáže si poradiť aj s nadčasmi zamestnancov.

Pri výbere dochádzkového systému je teda vhodné zistiť,

či je aplikácia kompatibilná so softvérom na spracovanie miezd.

Menšie firmy môžu využiť export dát do Wordu alebo Excelu.

Jednoduché plánovanie zmien

Správne zostaviť plán zmien či služieb môže byť vďaka inteligentnému

dochádzkovému systému hračka. Aplikácia dokáže na základe

zadaných údajov a nadefinovaných pracovných skupín automaticky

vygenerovať rozpisy služieb, ktoré zohľadňujú čas a dĺžku zmien,

prestávky i delenie príplatkov. Zahrnuté môžu byť i plánované

dovolenky. Naplánované zmeny potom systém dokáže jednoducho

porovnať so skutočne zaznamenanou dochádzkou a vyznačiť

odchýlky. Preto je dobré zvoliť si taký systém, ktorý okrem evidencie

dochádzky ponúka aj pohodlné plánovanie zmien či služieb.

Evidencia dochádzky aj mimo kancelárie

Veľmi často musia firmy riešiť evidenciu dochádzky zamestnancov,

ktorí pracujú v teréne mimo kancelárie. Obdobné to je aj v prípade

home office, teda práce z domu. Dochádzku si potom zamestnanci

často dopĺňajú neskorším fiktívnym zápisom pracovného

času, ktorý nezodpovedá realite. Problém možno riešiť pomocou

virtuálnej dochádzkovej čítačky. „Virtuálne riešenie umožňuje evidovať

dochádzku prakticky odkiaľkoľvek. Zamestnanec si tak môže

cez internet na svojom počítači alebo mobilnom telefóne reálne

zaznamenať svoj aktuálny príchod, odchod aj prestávku,“ vysvetlil

Patrik Starý, obchodný manažér dochádzkových systémov Alveno.

Na zaznamenávanie dochádzky stačí zamestnancovi prihlasovacie

meno s heslom a počítač alebo mobilný telefón s internetovým

pripojením a prehliadačom,“ dodal P. Starý. Tento typ virtuálnej

dochádzkovej čítačky iste ocenia i firmy, ktoré s evidenciou

dochádzky iba začínajú a chcú si ju vyskúšať alebo si nechcú zaobstarať

nákladnejšie hardvérové riešenie dochádzkových systémov.

Neustály prehľad

www.iresoft.cz

Medzi najväčšie výhody dochádzkových a prístupových systémov

patrí neustály prehľad. Okrem záznamov o príchode a odchode všetkých

zamestnancov možno kedykoľvek zistiť, kto je práve prítomný

na pracovisku. Zároveň je tu zaznamenaný vstup do budovy

Dochádzkové a prístupové systémy

-bb-

2/2013

17

More magazines by this user
Similar magazines