Metsaseaduse eelnõu seletuskiri - Keskkonnaministeerium

envir.ee

Metsaseaduse eelnõu seletuskiri - Keskkonnaministeerium

EELNÕU KAVANDVABARIIGI VALITSUSKORRALDUS…………………………2006 nr……..Riigimetsas ...... . aasta jooksul harvendus-, valik- ja uuendusraiega raiuda lubatava puidumaksimaalne kogus ja lageraielankide maksimaalne kogupindala enamuspuuliikide viisiMäärus kehtestatakse metsaseaduse (RT I ... ... ) § 45 lõike 4 alusel.Riigimetsa majandajaRaieliigid ja puidukogused kuupmeetritesUuendusraie | Valikraie | Harvendusraie | KokkuAndrus AnsipPeaministerHeiki LootRiigisekretär

More magazines by this user
Similar magazines