Metsaseaduse eelnõu seletuskiri - Keskkonnaministeerium

envir.ee

Metsaseaduse eelnõu seletuskiri - Keskkonnaministeerium

EELNÕU KAVANDKESKKONNAMINISTRIMÄÄRUS…………………2006 nr……………Metsamajandamiskava kehtestamise kordMäärus kehtestatakse metsaseaduse (RT I 2006 ) § 15 lõike 10 alusel.1. peatükk Üldsätted§ 1. Metsamajandamiskava kehtestaja2. peatükk Metsakorraldustööde tegevusluba omava isiku koostatud metsamajandamiskavakehtestamise taotlemine ja metsamajandamiskava kehtestamine§ 2. Metsamajandamiskava kehtestamise taotlemine§ 3. Metsamajandamiskava kehtestamine§ 4. Metsamajandamiskavas sisalduvate andmete kandmine metsaregistrisse3. peatükk Enne „Metsaseaduse” §-de 5 1 j 5 2 jõustumist koostatud metsamajandamiskava ja metsamajandamise soovituse ning kuni 2004. aasta 1. maini metsakorraldustööde tegevuslubamitteomava isiku koostatud metsamajandamiskava kehtestamise taotlemine ningmetsamajandamiskava ja metsa majandamise soovituse kehtestamine§ 5. Metsamajandamiskava või metsa majandamise soovituse kehtestamise taotlemine§ 6. Metsamajandamiskava või metsa majandamise soovituse kehtestamine§ 7. Metsamajandamiskava või metsa majandamise soovituses sisalduvate andmete metsaregistrissekandmine või metsaregistrisse kantud andmete muutmine4. peatükk Rakendussätted§ 8. Kehtetuks tunnistamineVillu ReiljanMinisterAnnika VelthutKantsler

More magazines by this user
Similar magazines