Download PDF version - Social

sm.dk

Download PDF version - Social

• At frihedsberøvelse kun bør finde

sted med henblik på at afværge den

situation, hvor en person er til fare

for eget liv eller andres liv og førlighed.

• At afskaffe brugen af bæltefiksering.

• At brugen af ambulant tvang afvises.

De udsatte og arbejdsmarkedet

• At der afsættes en pulje til iværksætterprojekter

for socialt udsatte.

• At der oprettes særlige projekter på

dag-til-dag basis.

• At der afsættes flere penge til social

aktivering.

• At der indføres en jobgaranti for socialt

udsatte.

De udsatte prostituerede

• At der etableres sundhedstiltag, der

indbefatter adgang til lettilgængeligt

sundhedstjek og gratis adgang til

kondomer, glidecreme, sprøjter m.v.

• At der oprettes overgangsboliger for

de, der ønsker at komme ud af prostitution

og misbrug.

De udsatte og Kommunalreformen

• At der stilles krav til kommunalbestyrelserne

om at udarbejde en udsattepolitik.

• At socialt udsatte bør have en personligt

tilknyttet sagsbehandler.

• At en uafhængig instans, gerne under

staten skal foretage godkendelse og

tilsyn af private botilbud.

• At der etableres en særlig udviklingspulje

til en fortsat sikring af udviklingen

af tilbuddene til de socialt

udsatte.

• At de socialt udsatte sikres en repræsentation

i permanente organer svarende

til handicaprådene.

• At bestemmelsen om døgnhuse tilbageføres

til social service.

• At der i den nye sundhedslov indføres

en fritvalgsregel svarende til servicelovens

§ 85, stk. 3, samt en godkendelsesordning

af tilbuddene i lighed

med, hvad der gælder på stofmisbrugsområdet.

Erfaringer med støtte- og kontaktpersonordningen

• At forsøgene med støtte- og kontaktpersoner

til hjemløse, stof- og alkoholmisbrugere

kommer til at indgå i

den kommende revision af servicelovens

§ 80, således at ordningen for

fremtiden ikke alene omfatter sindslidende,

men også hjemløse samt

alkohol- og stofmisbrugere.

De udsatte og sundheden

• At tilbud til de socialt udsatte integreres

fuldt ud i de fremtidige sundhedscentre

og forebyggelsescentre.

www.udsatte.dk

65