Mestring af kommunikative vanskeligheder. - Folkeskolen

folkeskolen.dk

Mestring af kommunikative vanskeligheder. - Folkeskolen

Lærerprofession.dk – et site om lærerpraksis og professionsudvikling folkeskolen.dk 2012

Mestring af kommunikative vanskeligheder.

at arbejdet må have den rette belastningsbalance (balance mellem udfordring og

læringsforudsætning) suppletivt: ”Arbejde i zone for nærmeste udvikling” og ”optimal

frustration: udfordr mig uden at knægte mig” og endelig, at evalueringen bliver præcis og

anerkendende.

Udvikling og mestring foregår i intimt samspil mellem individ og relationer og er

indlejret i alle livets sammenhænge. Det betyder, at vi som voksne har afgørende

betydning for barnets mestringsbestræbelser. Anerkendende, ligeværdigt og respektfuldt

faciliterende samarbejde mellem alle parter er her helt central og en udfordring i det

specialpædagogiske og logopædiske arbejde. Empowerment kan være en vej til at nå

disse mål – Og lad os så være de betydningsfulde vitaliseringspersoner, som sammen

tager Ole i hånden og guider ham ind i de kommunikative samspil med dens mangfoldige

udfordringer, glæder og almene vækstpotentialer.

12. Litteraturliste

Alm, Per (1997): ”Stammen”, Nordisk forlag.

Armstrong, Thomas og Kristensen, René (2006): ”Mange intelligenser og anerkendende relationer i

klasseværelset” in Kristensen, René (2006): ”Fantastiske forbindelser”; Dafolo, Frederikshavn.

Befring, Edvard og Tangen, Reidun (4. utgave) (2008): ”Spesialpedagogikk”; Cappelen Akademisk Forlag.

Benn Thomsen, Inge (1996): ”Metafonundervisning: teori og praksis: manual.”; Special-pædagogisk

Forlag, Herning.

Benn Thomsen, Inge og Thomsen, Mette (2010): ”Fonologisk udvikling og atypisk sprogudvikling” in

Månsson, Hans (red.) (2010): ”Håndbog for sprogvejledere”; Dansk psykologisk Forlag.

Bjar, Louise & Liberg, Caroline (red.) (2004): ”Børn udvikler deres sprog”; Gyldendal, Kbh.

Bleses, Dorthe & Højen, Anders (red.) (2009): ”Når børn lærer sprog”; Syddansk universitetsforlag,

Odense.

Boye, Connie (2009): ”Forældrene – fra forældreinformation til forældreinddragelse” in: Tetler, Susan &

Langager, Søren (2009): ”Specialpædagogik i skolen”; Gyldendals Lærerbibliotek.

Brandt, Helle B. (2009): ”Afgrænset del af masterprojekt om stammen”; DPU.

Couppé, Helle m.fl. (2003): ”helle for… - nye veje til læsning”; Folkeskolens Musiklærerforening, Herning.

Couppé, Helle (1992): ”Bogstaver, musik og bevægelse”; Folkeskolens Musiklærerforening, Herning.

Dell, Carl W (1982): ”Hvad gør man ved børnestammen”; Specialpædagogisk forlag, Herning.

Ege, Bo (1996): ”Sproglydstesten METHA”; Special-pædagogisk forlag, Herning.

Egebjerg, Tine (2008): ”Logopædisk stammebehandling af børn”; Dansk videnscenter for stammen.

Faurdal, Inger Lokjær (2011): ”Læring og udvikling” in Christensen, Jørgen m.fl (2011).:

”Specialpædagogik – En grundbog”; Hans Reitzels Forlag, København.

Feldby, Lone Cordes (2006): ”Lær om Lidcombe Programmet”; Special-pædagogisk forlag.

Fredens, Keld (2004): ”Mennesket i hjernen”; Systime Academic, Århus.

25

More magazines by this user
Similar magazines