Mestring af kommunikative vanskeligheder. - Folkeskolen

folkeskolen.dk

Mestring af kommunikative vanskeligheder. - Folkeskolen

Lærerprofession.dk – et site om lærerpraksis og professionsudvikling folkeskolen.dk 2012

Mestring af kommunikative vanskeligheder.

4.1 Caseintroduktion – en baggrundsbeskrivelse.

En uddybende case-introduktion findes som bilag (bilag3), men kort beskrives her, at Ole

som 4½ årig blev indstillet til PPR med henblik på talepædagogisk udredning og bistand.

Talepædagogen udledte, at Ole var i dysfonologiske vanskeligheder og igangsatte

”Metafonundervisning”. Da en del af de fonologiske udtalefejl var rettet, forlod

talepædagogen ham.

4.2 Case

Ole er nu 6 ½ år. Han bor sammen med sin mor og far og lillebror (og rottweileren Rico)

på en kartoffelgård. Ole er midtvejs i børnehaveklassen, hvor han ikke synes at trives,

hverken fagligt eller socialt.

Ole har stadig problemer med sin udtale, om end der er sket store fremskridt i forhold til,

da han var 4½ år gammel (se senere vurdering).

Ole er ligeledes begyndt at stamme, hvilket særligt giver sig udslag i forlængelser og

gentagelser initialt. Han taler utydeligt og med lavmælt stemme. Hans manglende gå-påmod

i forhold til verbal kommunikation giver ham problemer, idet han er tilbageholdende

i den sociale kontakt med jævnaldrende og voksne. Han leger og går helst alene. Nogle

gange virker han trist og indadvendt, men man kan ikke vurdere det som et generelt

karaktertræk hos Ole.

Ole er glad for fysisk udfoldelse og kan godt lide frikvartererne, hvor han kan lege

udenfor i sandkassen el. på skolens legeplads. Han er også glad for idræt. Der glemmer

han sine vanskeligheder og lader sig rive med i de fysiske aktiviteter. Han er ligeledes

glad for musik og har en god rytmisk sans. Han elsker at spille på skolens trommesæt.

I hjemmet foregår det kommunikative samspil ofte på et nonverbalt plan og samværet

består i det praktiske arbejde på gården. Forældrene er dog åbne og rare mennesker, som

vil deres børn det bedste. Meget viser, at de er omsorgsfulde og kærlige over for deres

børn. De mangler dog indsigt i, hvordan de bedst hjælper Ole med at motivere og udvikle

hans kommunikative kompetencer. De har selv kun gået 7 år i skole, og det var ingen

succes, som de siger. Begge har de haft svært ved det faglige og særligt faderen betegner

sig som ordblind.

I forbindelse med anamnese skal det nævnes, at Ole var plaget af gentagne dobbeltsidige

mellemørebetændelser (SOM: sekretorisk otitis media), da han var ca. 2 år gammel,

hvilket gav ham en hørenedsættelse på ca. 20 dB. Man valgte derfor at indlægge dræn,

hvilket hjalp på mellemøreproblemerne. Det er dog sandsynligt, at hørenedsættelsen har

givet Ole særlige udfordringer med at høre og skelne de enkelte lyde i denne særlige

kritiske fase for sprogudvikling. (Benn Thomsen og Thomsen 2010; Stokes 2009) (jf.

”talebananen”)

I samråd med forældrene vælger børnehaveklasselæreren nu at genindstille Ole til PPR

med henblik på yderligere udredning, vurdering og logopædisk intervention.

Herpå baserer denne opgaves teorigrundlag og indsatsforslag sig.

5

More magazines by this user
Similar magazines