Views
8 months ago

Solidaritet #13, februar 2018

Politisk økonomi

Politisk økonomi Boblerne er budskabet Falske nyheder og alternative fakta har længe karakteriseret det mediekompleks, som vi alle i stigende grad hvirvles ind i. Af Peter Nielsen 20 | Solidaritet Hvad er medier? Typiske svar peger på teknologi, institutioner og kommunikation. Medier handler altså om teknologi som tv og internettet, det omhandler institutioner som Politiken, Danmarks Radio og Twitter, og det angår kommunikation som nyheder, film, tv-programmer og tweets. Dette syn på medier dominerer også venstrefløjens mediekritik, hvor der ses kritisk på mediers konkrete indhold, medieinstitutioners ejerforhold samt rammerne for kommunikationen. I den forbindelse kan der så formuleres kritik af eksempelvis nyhedernes borgerlige orientering, Facebooks kommercielle interesser, den voksende mængde reklamer og i det hele taget de kapitalistiske rammer for kommunikation og (for)deling. Venstrefløjen skal i forlængelse heraf overtage mediernes produktionsmidler, for at fremme viden, lighed og demokrati. Medier ses som neutrale platforme, der kan bruges forskelligt, og som derfor skal bruges rigtigt, med henblik på at fremme et opgør med de herskende politiske og økonomiske forhold. Medier betyder indholdstab I modsætning til det typiske syn på medier er mit udgangspunkt, at mediet er budskabet. Marshall McLuhans fyndige slogan rummer en radikalt anderledes tilgang til medier og kritik af dem. Hvad betyder det så, at mediet er budskabet? I min fortolkning betyder det, at former overskygger indholdet, hvor form forstås som noget abstrakt og alment, mens indhold er konkret og partikulært.

Politisk økonomi Medialisering betyder altså indholdstab og indebærer samtidig, at mediet i stigende grad bliver selvrefererende og tømmes for ydre mening. Teknologi, institutioner og kommunikation indgår selvfølgelig i det samlede mediebillede, men det der står i centrum for kritikken er noget helt andet, nemlig medier forstået som en prægning af forholdet mellem form og indhold, hvilket i høj grad også rammer økonomi og politik. Den form, der dominerer digitale medier, er nyheder. Nyheder forbindes typisk med aviser og en særlig type programmer, på bestemte tidspunkter i sendefladen samt særlige sider på internettet. Set på denne måde, er nyheder noget afgrænset, et særligt produkt eller en bestemt type information, der udspringer af en journalistisk tilgang. Det afgørende kriterium er aktualitet. Nyheder knytter an til forhold, som lige har fundet sted eller finder sted. Der kan også være tale om jubilæer for ’store begivenheder’. Nyhedsformen er abstrakt og almen. Den nivellerer alt og ødelægger forskelle. Nyheder er ikke noget nyt. Men det der sker i disse år, når mediet bliver budskabet i digitale medier, er, at medierne i det hele taget orienterer sig efter og intensiverer nyhedsformen. Nyhedsformen overskygger indholdet og præger hele medieområdet. Der sker en generalisering af nyhedsformen, på bekostning af de konkrete begivenheder og partikulære samfundsforhold, som nyhederne omhandler. I sidste ende bliver nyheder en selvgenererende form, der forplanter sig uden reference til ydre forhold. Nyhederne lukker sig om sig selv. »I sidste ende bliver nyheder en selvgenererende form, der forplanter sig uden reference til ydre forhold. Nyhederne lukker sig om sig selv« Medierevolutionen Det var ikke med udbredelsen af tv, at tingene blev forandret grundlæggende. Hertil er tv for stationært og monologisk. Det er internettet, der bibringer den pluralitet og interaktion, der er afgørende for den radikale medialisering. Det er imidlertid først med mobiliteten i form af smartphones og forankringen i hverdagen gennem sociale medier, i det 21. århundrede, at de digitale medier opnår en sådan grad af kompleksitet og kontinuerlig interaktion, at medierne begynder at overskygge økonomiske og politisk indhold. Med smartphones er internettet tilgængeligt næsten overalt og for alle, de kan bruges i farten, og på de sociale medier som Facebook og Instagram bliver nyhedsformen og informationsstrømmen del af det daglige liv for de fleste mennesker. Den brede befolkning bidrager til nyhedsbilledet og det eskalerende informationsbombardement. Intensiveringen af nyhedsformen indebærer et voksende fokus på breaking news og livedækning – nyheder i realtid. Det bringer os angiveligt tættere på begivenhederne, men i realiteten forandrer det tiden og virkelighedsopfattelsen i Solidaritet | 21

SI nr. 238 - Socialistisk Information
Temanr. om socialøkologi - LøS
Misforstået solidaritet Henrik Jacobsen Kleven, Claus Thustrup - LSE
Aktivister mod apartheid Dansk solidaritet med Sydafrika
Retfærdighed og solidaritet – Globalt medborgerskab - Emu
HVILKEN SOCIALISME ? - ansatte - Roskilde Universitet
EU-Orientering - LO
Danskernes Særpræg
DA DA En grøn økonomisk vision for Europa
Fuld beskæftigelse i EU: Fra tomme ord til handling - LO
Læs hele specialet her - Pernille Boelskov
Klik for at downloade 60 siders uddrag i pdf-format - LøS