Views
3 weeks ago

Solidaritet #13, februar 2018

Cyberkapitalisme

Cyberkapitalisme udvundet under umenneskelige forhold og ofte med vores klima som den store taber. Og når man streamer en video fra Youtube, kommer den ikke ud af ingenting, men er lagret på en af YouTubes mange »server farms« ‒ gigantiske haller med servere ‒ hvis størrelse og omfang stadig vokser. I 2010 ramte FoxConn, der producerer komponenter til bl.a. iPhone, Kindle og Playstation, medierne, da det blev afsløret, under hvilke umenneskelige forhold deres arbejdere sled på gigantiske fabrikker, nogle på størrelse med en lille europæisk hovedstad. Selvmordsraterne var så høje, at de blev medregnet i produktionspriserne. Der er tale om et materielt netværk offline, som kræver ekstremt mange ressourcer, som er bygget på billig arbejdskraft, hvorfor der har aldrig været så mange industrielle arbejdere som i dag, og uden hvilke det ville være umuligt at opretholde det immaterielle netværk online. Den klassiske, industrielle produktionsmåde fungerer med andre 38 | Solidaritet De ansatte hos FoxConn, der producerer komponenter til bl.a. iPhone, Kindle og Playstation, slider under umenneskelige forhold på gigantiske fabrikker, nogle på størrelse med en lille europæisk hovedstad. Foto: Wikimedia Commons ord i bedste velgående - den er bare blevet outsourcet. Outsourcing har medført et nyt logistisk netværk, der faciliterer transporten af varer fra det globale syd til det globale nord, og som gør det muligt at sælge et færdigt produkt samlet af komponenter fra hele verden. I 1973 håndterede amerikanske, europæiske og asiatiske containerskibe, hvad der svarer til fire millioner 20-fods containere; i 2010 var det tal steget til 560 millioner. De tal viser tydeligt, at realproduktionen på ingen måde er forsvundet ind i en virtuel sfære, men blot har forskubbet sig og fået en ny rolle i det kapitalistiske system. »Uden billig arbejdskraft ville det være umuligt at opretholde det immaterielle netværk online« En ny kapitalisme De seneste år har der været enighed om, at der siden 1970’erne er sket »et eller andet« med den måde kapitalismen er struktureret på (hvilket ovenstående tal angående den logistiske fragt vidner om). Der har været tale om en ny vidensøkonomi, om kognitiv kapitalisme og informationssamfundet; alle begreber, der forsøger at pege på ændringer i økonomien og på, at vi skulle have bevæget os væk fra den rå, industrielle kapitalisme. Kommuniseringsbevægelsen har belyst, hvordan kapitalismen var nødt til at restrukturere sig efter profitabilitetskrisen i 1970’erne, da den kapitalistiske produktion efter 50’ernes boom ikke længere skabte tilstrækkelige profitter. Der var flere svar på krisen, et af dem var logistikken, men også den gennemgribende finansialisering af økonomien, hvor profitter ikke længere

Cyberkapitalisme skabes gennem produktion, men gennem finanser. Cyberkapitalismen kan ses i lyset af de ændringer. Både fordi informationsteknologier og kybernetik i det hele taget har muliggjort finansialiseringen og koordineringen af varecirkulationen og udviklingen i logistikken, men også fordi cyberkapitalismen i sig selv var et svar på profitabilitetskrisen. Efter at profitterne faldt i realproduktionen, stoppede også investeringen i eksempelvis fabrikker, og virksomhederne skulle finde nye måder at tilegne sig merværdi. Derfor handlede det for kapitalen om at øge dens hastighed igennem netop finansialisering, logistik og informationsteknologi. Det kommunistiske tidsskrift, og en af kommuniseringsbevægelsens platforme, Sic, taler om en »restruktureret kapitalisme.« Begrebet peger på en kontinuitet: Vi befinder os stadig under kapitalismen. For at kunne undersøge kontinuiteten må vi imidlertid have en forståelse for, hvad kapitalisme overhovedet er. Demonstration for bedre forhold for de arbejdere, der fremstiller Apples dyre produkter. Foto: Annette Bernhardt, CC Den italienske, feministiske aktivist og filosof, Silvia Federici, og den politiske marxist, Ellen Meiksins Wood, har begge forsøgt at undersøge netop det. Og selvom de har to forskellige svar, så peger de begge på det som Karl Marx i et af sine mere dunkle kapitler i Kapitalen kaldte for »den oprindelige akkumulation.« Den oprindelige akkumulation markerer det punkt, hvor den tvang, der skaber værdi (i kraft af tilegnelsen af merarbejdet), ændrede sig fra at være ren repressiv tvang og fysisk magt til at være en økonomisk tvang. Det særlige for kapitalismen er, at de umiddelbare producenter er blevet adskilt fra produktions- og subsistensmidlerne. I The Origin of Capitalism – A Longer View skriver Wood, at »det kapitalistiske markeds distinkte og dominerende egenskaber ikke er kendetegnet ved mulighed eller valg, men derimod tvang.« I modsætning til feudalismens og absolutismens repressive tilegnelse af merarbejdet i form af eksempelvis arbejdsydelser og skatter eller livegne og slaver, så bygger kapitalismen på økonomisk tilegnelse gennem markedstvang: Det er ikke muligt at skaffe livsfornødenheder uden om markedet. Federici har undersøgt, hvordan denne forskydning fra repressiv til økonomisk tvang udspiller sig hele tiden. Den økonomiske tvang bliver stadig mere effektiv og udspiller sig på stadigt dybere sociale niveauer (eksempelvis med gæld som styringsmekanisme). Den oprindelige akkumulation foregår med andre ord hele tiden. Den særligt kapitalistiske tvang gør sig stadig gældende i dag, omend kapitalismen er blevet rekonstrueret. Det er denne kontinuitet, som vi skal holde os for øje, når vi ser på, hvad der gemmer sig bag cybervirksomhedernes sproglige slør. Bag sløret findes både den faktiske produktion og den logistiske transport, men også kapitalismens tvangsmekanismer. Restruktureret udbytning Udbytningen er ikke blevet outsourcet sammen med realproduktionen. Den har blot fundet nye former. Solidaritet | 39

SI nr. 238 - Socialistisk Information
Temanr. om socialøkologi - LøS
Misforstået solidaritet Henrik Jacobsen Kleven, Claus Thustrup - LSE
Aktivister mod apartheid Dansk solidaritet med Sydafrika
Retfærdighed og solidaritet – Globalt medborgerskab - Emu
HVILKEN SOCIALISME ? - ansatte - Roskilde Universitet
EU-Orientering - LO
Danskernes Særpræg
DA DA En grøn økonomisk vision for Europa
Fuld beskæftigelse i EU: Fra tomme ord til handling - LO
Læs hele specialet her - Pernille Boelskov
Klik for at downloade 60 siders uddrag i pdf-format - LøS