Views
5 days ago

Nghiên cứu xác định Ciprofloxacin (CIP) trong một số dược phẩm bằng phương pháp điện hóa

LINK BOX: https://app.box.com/s/pnroj6khxjv4waa6m0kfindavg6fqomo LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/1dECOvqDF5QEKYJ4V3V7nZ6QudRTNocrq/view?usp=sharing

0 0 0 -2.00u -2.00u

0 0 0 -2.00u -2.00u -2.00u -4.00u -4.00u -4.00u I (A) I (A) I (A) -6.00u -6.00u -6.00u -8.00u -8.00u -8.00u -10.0u -1.10 -1.20 -1.30 -1.40 -1.50 -1.60 U (V) -10.0u -1.10 -1.20 -1.30 -1.40 -1.50 -1.60 U (V) -10.0u -1.10 -1.20 -1.30 -1.40 -1.50 -1.60 U (V) pH = 2,36 pH = 2,56 pH = 2,86 0 0 0 -1.00u -1.00u -1.00u I (A) -2.00u I (A) -2.00u I (A) -2.00u -3.00u -3.00u -3.00u -4.00u -4.00u -4.00u -1.10 -1.20 -1.30 -1.40 -1.50 -1.60 U (V) -1.10 -1.20 -1.30 -1.40 -1.50 -1.60 U (V) -1.10 -1.20 -1.30 -1.40 -1.50 -1.60 U (V) pH = 3,78 pH = 4,10 pH = 4,36 36

0 0 0 -500n -500n -500n -1.00u -1.00u -1.00u I (A) -1.50u I (A) -1.50u I (A) -1.50u -2.00u -2.00u -2.00u -2.50u -2.50u -2.50u -3.00u -1.10 -1.20 -1.30 -1.40 -1.50 -1.60 U (V) -3.00u -1.10 -1.20 -1.30 -1.40 -1.50 -1.60 U (V) -3.00u -1.10 -1.20 -1.30 -1.40 -1.50 -1.60 U (V) pH = 4,55 pH = 4,8 pH = 5,02 0 0 0 -500n -500n -500n -1.00u -1.00u -1.00u I (A) I (A ) I (A) -1.50u -1.50u -1.50u -2.00u -2.00u -2.00u -2.50u -1.20 -1.30 -1.40 -1.50 -1.60 -1.20 -1.30 -1.40 -1.50 -1.60 -2.50u -1.20 -1.30 -1.40 -1.50 -1.60 U (V) U (V) U (V) pH = 5,34 pH = 5,73 pH = 6,09 37

DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
Hóa dược tập 1 Trần Đức Hậu Nxb Y học 2007
LECTURE ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP HÓA DƯỢC PHẠM THỊ THÙY LINH
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
ĐIỆN CỰC SO SÁNH TRONG QUÁ TRÌNH PHÂN TÍCH
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng anh Nguyễn Anh Đức (Cb) (B&W) #TủSáchVàng
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT XI MĂNG LÒ QUAY KHÔ
HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT TỰ NHIÊN NGUYEN NGOC TUAN PhD.
ỨNG DỤNG CỦA CHIẾT PHA RẮN SPE TRONG VIỆC NÂNG CAO KẾT QUẢ PHÂN TÍCH Y DƯỢC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y THÁI BÌNH
[Handwriting] Giáo trình Toeic - GMTOEIC (V1)
CẨM NANG NGỮ PHÁP TIẾNG ANH THỰC HÀNH NGUYỄN MẠNH THẢO (2015)
Seminar Những tiến bộ trong hóa học xanh CO2 siêu tới hạn (Supercritical CO2)
Báo cáo khoa học: Xúc tác xanh (green catalysts), xúc tác trong hóa học xanh (green chemistry), xúc tác trên chất mang polyme rắn, polyme hòa tan và chất mang silica
Ôn thi vào lớp 10 trung học phổ thông chuyên môn sinh học
Giáo trình toán cao cấp A1
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA ĐẠI CƯƠNG VÀ VÔ CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)
Tuyển tập đề thi trắc nghiệm và tự luận toán THPT Ngô Long Hậu
GIÁO TRÌNH TỰ HỌC TOEIC 800 PART 2 TÀI LIỆU DÀNH RIÊNG CHO HỌC VIÊN CỦA FANPAGE CỘNG ĐỒNG TOEICER VIỆT NAM
THỰC HÀNH HÓA HỌC ĐẠI CƯƠNG NGUYỄN ĐỨC CHUNG (ONLINE VERSION)