16.06.2023 Views

Cataleg Higiene 2023 - Serhs Distribucio

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Gama Concentrada cuines: CONPACK, ECOCONPACK i MONODOSIS

Rentavaixelles manuals

55837 Bossa 1,5L C/2 - U. Venda bossa

55866 Bag in Box 10L - U. Venda bag in box

ECOConpack VAIXELLES. Rentavaixelles

neutre per al rentat manual de vaixella.

Presentació en envàs sostenible

52776

Ampolla + polvoritzador ECOConpack VAIXELLES

Ampolla 650ML C/6 - U. Venda caixa

50208

ECOConpack ULTRA

Rentavaixelles alcalí per al rentat manual de vaixella

molt greixosa. Presentació en envàs sostenible

Bag in box 10L - U. Venda bag in box

Rentavaixelles i abrillantador màquines automàtiques

55840

ECOConpack A30

Detergent alcalí d’elevada concentració per a aigües

mitges. Presentació en envàs sostenible

Bag in box 10L - U. Venda bag in box

50199

ECOConpack A50

Detergent alcalí d’elevada concentració per a aigües

dures. Presentació en envàs sostenible

Bag in box 10L - U. Venda bag in box

50083

Xop LOUÇA

Detergent en format monodosi hidrosoluble, de ràpida

dissolució i elevat poder detergent, per al rentat

automàtic de la vaixella. Efecte sal i abrillantador.

Una monodosi per cada 5 - 7 rentats

Monodosi C/80 UN - U. Venda caixa

55843

ECOConpack

ABRILLANTADOR

Bag in box 10L - U. Venda bag in box

Desgreixants + desinfectant

55839 Bossa 1,5L C/2 - U. Venda bossa

52650 Bag in box 10L - U. Venda bag in box

Conpack DESINFECTANT PLUS

Detergent desinfectant alcalí amb

registre Ha. Producte virucida

52750

Ampolla + polvoritzador Conpack DESINFECTANT PLUS

Ampolla 650ML C/6 - U. Venda caixa

50073 Bossa 1,5L C/2 - U. Venda caixa

50176 Bag in box 10L - U. Venda bag in box

ECOConpack DESENGRASANTE

Desgreixant zones fredes

52756

Ampolla + polvoritzador ECOConpack DESENGRASANTE

Ampolla 650ML C/6 - U. Venda caixa

Lliurament: 12 dies laborables

Lliurament: 7 dies laborables

17

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!