Views
10 months ago

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Slovaque

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Slovaque

Zadný panel A Konektor

Zadný panel A Konektor DIGITAL OUT (COAXIAL) (str. 23) B Konektory LINE OUT (R-AUDIO-L) (str. 19, 20, 24) C Konektor LINE OUT (VIDEO) (str. 20) D Konektor DIGITAL OUT (OPTICAL) (str. 23) E Ventilačné otvory V prehrávači sa nachádza ventilátor. F Slot EXT (str. 25) G Konektor AC IN (str. 28) H Konektor LINE OUT (S VIDEO) (str. 20) I COMPONENT VIDEO OUT (Y, PB/CB, PR/CR) (str. 19) J Konektor HDMI OUT (str. 17, 22) K Konektor LAN (100) (str. 26) 14

Zapojenie prehrávača Skontrolujte, či ste spolu so zariadením dostali nasledovné príslušenstvo. • Audio/video kábel (RCA konektor × 3) (1) (len modely pre Austráliu) • Sieťová šnúra (1) • Diaľkové ovládanie (DO) (1) • Batérie R6 (veľkosť AA) (2) Prehrávač zapojte a nastavte podľa postupu v krokoch 1 až 8. Sieťovú šnúru nezapájajte pred dokončením postupu z časti “Krok 5: Pripojenie sieťovej šnúry” (str. 28). Zapojenia a nastavenia Zapojenia a nastavenia 15