Views
9 months ago

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Slovaque

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Slovaque

3 Vykonajte vhodné

3 Vykonajte vhodné nastavenia v položke “Dolby Digital” a “DTS” v ponuke “Audio Settings” (Audio nastavenia) (str. 51). V opačnom prípade nebude z reproduktorov počuť žiadny zvuk. *1 Vyrobené v licencii spoločnosti Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic a symbol dvojité D sú obchodné značky spoločnosti Dolby Laboratories. *2 Vyrobené v licencii podľa patentov USA č.: 5 451 942, 5 956 674, 5 974 380, 5 978 762, 6 226 616, 6 487 535, 7 392 195, 7 272 567, 7 333 929, 7 212 872 a iných svetových udelených a registrovaných patentov. DTS je ochranná známka a logá, symboly DTS, DTS-HD a DTS-HD Master Audio | Essential sú obchodné značky spoločnosti DTS, Inc. © 1996-2008 DTS, Inc. Všetky práva vyhradené. Pripojenie k audio konektorom L/R Ak je váš AV zosilňovač (receiver) vybavený len vstupnými audio konektormi L a R, použite toto zapojenie. Blu-ray Disc/DVD prehrávač (červený) (biely) Audio/video kábel* (červený) (biely) Dodržte farebné rozlíšenie koncoviek a konektorov. : Smer toku signálu * Pozri “Zapojenie prehrávača” na str. 15. AV zosilňovač (receiver) 24

Krok 3: Vloženie externej pamäte Ak chcete sledovať doplnkové obsahy (napr. bonusové obsahy BONUSVIEW/BD-LIVE) pri určitých Blu-ray Disc tituloch, je nutné použiť externú pamäťovú jednotku (nedodávaná). Externú pamäťovú jednotku (USB pamäťová jednotka Flash s kapacitou 1 GB alebo viac, napr. Sony USM2GL, USM4GL alebo USM1GH) zasuňte do slotu EXT ako lokálnu pamäť. b Funkcia BD-LIVE nebude dostupná po pripojení externej pamäte do USB konektora na prednom paneli. Externú pamäťovú jednotku zasuňte do slotu EXT na doraz. Po zapnutí prehrávača overte, či na displeji svieti indikátor EXT. Zadná strana prehrávača Sony USM2GL (nedodávaná) b • Externú pamäť zasúvajte rovno. Ak externú pamäť zasúvate do slotu nasilu, poškodíte externú pamäť aj prehrávač. • Externú pamäť držte mimo dosahu detí, aby ju náhodne neprehltli. • Na externú pamäť v slote príliš netlačte. Môže sa poškodiť. • Odporúčame používať Sony USM2GH (v predaji od apríla 2009). • Túto funkciu môžu podporovať aj iné USB pamäťové jednotky Flash. Nezaručujeme však kompatibilitu so všetkými USB pamäťovými jednotkami Flash. • Pri zasúvaní inej USB pamäťovej jednotky Flash si pred zasunutím overte smer zasúvania. • V závislosti od USB pamäťovej jednotky Flash môže pamäť zo slotu EXT vyčnievať. Nevtláčajte ju do slotu nasilu, ani netlačte na vyčnievajúcu časť USB pamäťovej jednotky Flash. • Do slotu EXT pripájajte výhradne USB pamäťovú jednotku Flash. • Aby nedošlo k poškodeniu dát alebo externej pamäte, pred vyberaním alebo vkladaním externej pamäte vypnite prehrávač. • Ak indikátor EXT nesvieti, vypnite prehrávač, vyberte a znova zasuňte externú pamäť a znova zapnite prehrávač. • Nepoužívajte externú pamäť obsahujúcu množstvo obrazových alebo audio súborov, aby nedošlo k poškodeniu dát na externej pamäti. • Ak nanovo formátujete USB pamäťovú jednotku Flash, používajte formát FAT16 alebo FAT32. Zapojenia a nastavenia Logom smerom nahor Vybratie externej pamäte 1 Stlačením [/1 vypnite prehrávač. 2 Vyberte externú pamäť zo slotu EXT. 25