Views
9 months ago

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Tchèque

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Tchèque

34 následujících

34 následujících webových stránkách nebo se obraťte na výrobce WLAN routeru (přístupový bod): http://support.sony-europe.com/ – typ zabezpečení: Podrobné informace o typech zabezpečení, které jsou podporovány tímto přehrávačem - viz část „Zabezpečení bezdrátové sítě LAN“ na straně 76, – bezpečnostní klíč: V závislosti na vybraném typu zabezpečení používá WLAN router (přístupový bod) WEP nebo WPA klíč. z VzávislostinaWLANrouteru(přístupový bod) může být WEP nebo WPA klíč zobrazen jako „heslo“ nebo „síťový klíč“. 3 Stiskněte tlačítko HOME (Výchozí nabídka). 4 Pomocí tlačítek

16 Pomocí tlačítek M/m vyberte možnost „Perform“ (Provést) a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení). Spustí se diagnostika sítě. Po dokončení diagnostiky se zobrazí výsledky. Pokud se zobrazí chybová zpráva, postupujte podle uvedených pokynů. Další podrobné informace najdete na následujících webových stránkách v části FAQ: http://support.sony-europe.com/ 17 Vyberte možnost „Finish“ (Dokončit) a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení). 18 Zkontrolujte nastavení, vyberte možnost „Finish“ (Dokončit) a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení). Zobrazí se zpráva „Settings are complete.“ (Nastavení jsou dokončena.). Pokud se ve výsledcích diagnostiky sítě zobrazí chybová zpráva, přečtěte si ji a potom znovu proveďte síťová nastavení. Připojení a nastavení 35