Views
11 months ago

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Tchèque

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Tchèque

Network Settings

Network Settings (Síťová nastavení) Internet Settings (Nastavení internetu) Tyto položky je třeba nastavit, pokud chcete připojit přehrávač k internetu. Zadejte příslušné (alfanumerické) hodnoty podle vašeho širokopásmového routeru nebo WLAN routeru. Položky, které je třeba nastavit, se mohou lišit v závislosti na poskytovateli internetu nebo routeru. Podrobné informace - viz příručky, které jste obdrželi od vašeho poskytovatele internetu nebo které byly dodány s routerem. 1 Vyberte položku „Internet Settings“ (Nastavení internetu) v nabídce „Network Settings“ (Síťová nastavení) a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení). 2 Vyberte možnost „Start“ (Spustit) astiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení). 3 Vyberte typ připojeného routeru astiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení). Wireless (Bezdrátové připojení) Wired (Přímé připojení) Tuto možnost vyberte připřipojení přes WLAN router (přístupový bod). Tuto možnost vyberte připřímém připojení k širokopásmovému routeru. Potom přejděte ke kroku 10. 4 Vyberte způsob konfigurace bezdrátové sítě a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení). Automatic registration (WPS) (Automatická registrace - WPS) Access point scan (Vyhledání přístupových bodů) Manual registration (Ruční registrace) Připřipojení přehrávače kWLAN routeru (přístupový bod) kompatibilnímu s Wi-Fi Protected Setup s nastavením zabezpečení vyberte tuto možnost a přejděte ke kroku 7 v části „Nastavení bezdrátové sítě LAN (Automatic registration (WPS)) (Automatická registrace - WPS)“ na straně 32. Tuto možnost vyberte připřipojení přehrávače kWLAN routeru (přístupový bod) kompatibilnímu s Wi-Fi Protected Setup bez nastavení zabezpečení nebo nekompatibilnímu s Wi-Fi Protected Setup. Vyberte pro ruční provedení všech nastavení. 5 Zkontrolujte následující nastavení vašeho WLAN routeru (přístupový bod): – SSID (Service Set Identifier), – typ zabezpečení: Podrobné informace o typech zabezpečení, které jsou podporovány tímto přehrávačem - viz část „Zabezpečení bezdrátové sítě LAN“ na straně 76, – bezpečnostní klíč: V závislosti na vybraném typu zabezpečení používá WLAN router (přístupový bod) WEP nebo WPA klíč. •Při výběru možnosti „Access point scan“ (Vyhledání přístupových bodů) vkroku4přejděte ke kroku 9 v části „Nastavení bezdrátové sítě LAN (Access point scan) (Vyhledání přístupových bodů)“ na straně 33. 60

z •V závislosti na WLAN routeru (přístupový bod) může být WEP nebo WPA klíč zobrazen jako „heslo“ nebo „síťový klíč“. •Název sítě (SSID) vašeho WLAN routeru (přístupový bod) je zobrazen v seznamu bezdrátových sítí na vašem počítači. Zkontrolujte název připojené sítě (SSID) - viz strana 26. 6 Vyberte ruční způsob registrace a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení). Manual registration (Ruční registrace) (WPS) PIN method (WPS - registrace PIN kódu) Pro ruční provedení všech nastavení vyberte tuto možnost a zadejte název sítě (SSID). Zadávání znaků - viz strana 62. Tuto možnost vyberte připřipojení přehrávače kWLAN routeru (přístupový bod) kompatibilnímu s Wi-Fi Protected Setup a potom použijte PIN kód. •Při výběru možnosti „(WPS) PIN method“ (WPS - registrace PIN kódu) se zobrazí PIN kód tohoto přehrávače. Proveďte registraci kódu na WLAN routeru (přístupový bod) během 2 minut od stisknutí tlačítka „Start“ (Spustit) a přejděte ke kroku 12. Podrobné informace o registraci - viz návod k obsluze WLAN routeru (přístupový bod). 7 Vyberte zabezpečení a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení). Zobrazí se obrazovka pro zadání WEP nebo WPA klíče. • Pokud vyberete možnost „None“ (Žádný), přejděte ke kroku 10. 8 Stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení) a zadejte WEP nebo WPA klíč. Zadávání znaků - viz strana 62. b Před provedením kroku 9 se ujistěte, že je WEPneboWPAklíč zadán správně. Po stisknutí tlačítka , v kroku 9 nebude možné zkontrolovat znaky na obrazovce. 9 Stiskněte tlačítko ,. b WEPneboWPAklíč se zobrazí v podobě 8 hvězdiček bez ohledu na počet zadaných znaků. 10 Vyberte způsob nastavení IP adresy astiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení). Auto Acquisition (Automatické získání IP adresy) Manual (Ručně) •Při výběru možnosti „Manual“ (Ručně) nastavte následující položky: –IPAddress – Subnet Mask – Default Gateway Po nastavení položek se zobrazí obrazovka pro nastavení DNS serveru. Ručně zadejte adresu DNS serveru apřejděte ke kroku 12. 11 Vyberte způsob nastavení DNS serveru a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení). Auto (Automaticky) Manual (Ručně) Tuto možnost vyberte, pokud váš poskytovatel internetu nabízí službu DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) serveru. Síťová nastavení potřebná pro přehrávač budou získána automaticky. Ruční nastavení IP adresy podle vašeho síťového prostředí. Automatické získání adresy DNS serveru. Ruční zadání adresy DNS serveru. •Při výběru možnosti „Manual“ (Ručně) zadejte adresu do řádku „Primary DNS“ (Primární DNS server). 12 Vyberte možnost „Do not use“ (Nepoužívat) a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení). Pokud váš poskytovatel internetu používá specifické nastavení proxy serveru, vyberte možnost „Use“ (Použít) a vyplňte řádky „Proxy Server“ (Proxy server) a „Port Number“ (Číslo portu). Zadávání znaků - viz strana 62. ,pokračování Nastavení a úpravy 61