Views
10 months ago

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Tchèque

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Tchèque

13 Pomocí tlačítek

13 Pomocí tlačítek M/m vyberte možnost „Perform“ (Provést) a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení). Spustí se diagnostika sítě. Po dokončení diagnostiky se zobrazí výsledky. Pokud se zobrazí chybová zpráva, postupujte podle uvedených pokynů. Další podrobné informace najdete na následujících webových stránkách v části FAQ: http://support.sony-europe.com/ 14 Vyberte možnost „Finish“ (Dokončit) a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení). 15 Zkontrolujte nastavení, vyberte možnost „Finish“ (Dokončit) astiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení). Zobrazí se zpráva „Settings are complete.“ (Nastavení jsou dokončena.). Pokud se ve výsledcích diagnostiky sítě zobrazí chybová zpráva, přečtěte si ji a potom znovu proveďte síťová nastavení. Zadávání znaků Následující postup použijte pro zadání názvu sítě (SSID), WEP/WPA klíče nebo nastavení položky „Proxy Server“ (Proxy server). Pole pro zadávání znaků 1 Opakovaným stisknutím numerického tlačítka vyberte znak. Příklad: Jedním stisknutím tlačítka 3 zadejte znak „D“. Trojím stisknutím tlačítka 3 zadejte znak „F“. 2 Stiskněte tlačítko , a zadejte další znak. Pokud uděláte chybu, proveďte následující kroky: 1Pomocí tlačítek M/m přesuňte kurzor do pole pro zadávání znaků. Barva kurzoru se změní na žlutou. BPomocí tlačítek

Tlačítka Žluté tlačítko (Symbol) (Symboly) Modré tlačítko (Finish) (Dokončit) RETURN (Zpět) (Cancel) (Zrušit)