Views
11 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Néerlandais

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Néerlandais

Menustartpositie Hiermee

Menustartpositie Hiermee kunt u selecteren of u altijd het eerste scherm van het menu wilt weergeven of het scherm van het item dat u het laatst hebt ingesteld. 1 [Menu] t [Instellingen] t [Menustartpositie] t instelling van uw keuze. Hoofdmenu Vorige menu Geeft altijd het eerste scherm van het menu weer. Geeft het laatste ingestelde item weer. Dit maakt het gemakkelijker snel het laatste item dat u eerder hebt ingesteld te resetten. Inhoud Zoeken voorbeeldfoto Menu zoeken Index 116 NL

Pieptoon Selecteert het geluid dat wordt geproduceerd wanneer u de camera bedient. 1 [Menu] t [Instellingen] t [Pieptoon] t instelling van uw keuze. AF-geluid Hoog Laag Uit De audiosignalen zullen alleen klinken wanneer het onderwerp scherp is en tijdens het aftellen voor de zelfontspanner. Schakelt de audiosignalen in wanneer u op het instelwiel of de soft-keys drukt. Selecteer [Laag], als u het volume wilt verminderen. Schakelt het audiosignaal uit. Inhoud Zoeken voorbeeldfoto Menu zoeken Index 117 NL