Views
10 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Néerlandais

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Néerlandais

Vooringestelde witbalans

Vooringestelde witbalans ( ) 1 [Menu] t [Helderheid/kleur] t [Witbalans] t stand van uw keuze. 2 Pas, naar behoefte met [Optie] t de kleurtint aan. Met een aanpassing naar + wordt het beeld roder en met een aanpassing naar – wordt het beeld blauwer. Kl.temp./Filter 1 [Menu] t [Helderheid/kleur] t [Witbalans] t [Kl.temp./Filter]. 2 [Optie] t gewenste waarde. Kleurtemp. Kleurfilter Eigen witbalans Hoe hoger het getal is, des te roder het beeld wordt, en hoe lager het getal is, des te blauwer het beeld wordt. (De standaardinstelling is 5500 K.) De kleur kan, gebaseerd op de ingestelde kleurtemperatuur als standaard, worden gecompenseerd naar G (Groen) of M (Magenta). Hoe hoger het getal, des te meer wordt de kleur gecompenseerd. (De standaardinstelling is 0.) 1 [Menu] t [Helderheid/kleur] t [Witbalans] t [Eigen instelling]. 2 Houd de camera zo dat het witte gebied het AF-gebied in het midden volledig bedekt en druk vervolgens op de ontspanknop. De sluiter klikt en de geijkte waarden (kleurtemperatuur en kleurfilter) worden weergegeven. 3 De eigen witbalansinstelling oproepen, [Menu] t [Helderheid/kleur] t [Witbalans] t [Eigen]. Inhoud Zoeken voorbeeldfoto Menu zoeken Index Opmerking • Als de flitser afgaat wanneer op de ontspanknop wordt gedrukt, wordt een speciale witbalansinstelling opgeslagen waarbij rekening wordt gehouden met het flitslicht. Gebruik bij latere opnamen ook de flitser. 80 NL

Lichtmeetfunctie Selecteert de lichtmeetstand die instelt welk deel van het onderwerp moet worden gemeten voor het bepalen van de belichting. 1 [Menu] t [Helderheid/kleur] t [Lichtmeetfunctie] t stand van uw keuze. (Multi) (Midden) (Spot) Opmerkingen Het licht wordt op elk veld gemeten na opdeling van het totale gebied in meerdere velden en zo wordt de juiste belichting van het gehele scherm bepaald (Multi-patroonmeting). Meet de gemiddelde helderheid van het hele scherm, terwijl de nadruk ligt op het middengedeelte van het scherm (Middengewogen meting). Meet alleen het middengedeelte (Spotmeting). Deze functie is nuttig wanneer het onderwerp van achteren wordt belicht of wanneer er een sterk contrast is tussen het onderwerp en de achtergrond. De kruisdraden van de spotmeting worden op het onderwerp geplaatst. • Als u [Lichtmeetfunctie] anders instelt dan op [Multi], kunt u de functie [Gezichtsherkenning] niet gebruiken. • [Multi] wordt geselecteerd wanneer u de volgende functies gebruikt: – Films opnemen – [Slim automatisch] – [Scènekeuze] – [Foto-effect] – [Dig. precisiezoom] – [Lach-sluiter] Inhoud Zoeken voorbeeldfoto Menu zoeken Index 81 NL