Views
10 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Néerlandais

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Néerlandais

Rode ogen verm. Wanneer

Rode ogen verm. Wanneer u de flitser gebruikt, wordt om het verschijnsel van de rode ogen te verminderen twee of meer keer een lichtflits afgegeven. 1 [Menu] t [Instellingen] t [Rode ogen verm.] t instelling van uw keuze. Aan Uit Opmerkingen De flitser werkt altijd om het verschijnsel van de rode ogen te verminderen. Gebruikt Rode ogen verm. niet. • Zet de flitser vast en omhoog als u Rode ogen verm. wilt gebruiken. • U kunt [Rode ogen verm.] niet gebruiken bij [Lach-sluiter]. • Rode ogen verm. zal misschien niet de gewenste effecten geven. Dat hangt af van individuele verschillen en omstandigheden, zoals de afstand tot het onderwerp of als het onderwerp niet in de lens keek bij de eerste lichtimpulsen. z Wat veroorzaakt het verschijnsel van de rode ogen? Pupillen worden wijder in een donkere omgeving. Het flitslicht wordt weerkaatst door de bloedvaten aan de achterzijde van het oog (netvlies) waardoor het "rode-ogen"-verschijnsel ontstaat. Camera Oog Inhoud Zoeken voorbeeldfoto Menu zoeken Index Netvlies 98 NL

Autom.weergave U kunt het opgenomen beeld direct na de opname controleren op de LCD-monitor. U kunt de weergaveduur wijzigen. 1 [Menu] t [Instellingen] t [Autom.weergave] t instelling van uw keuze. 10 sec. Toont gedurende de ingestelde tijd. 5 sec. 2 sec. Uit Opmerkingen Wordt niet getoond. • In de automatische weergave wordt het beeld niet in de verticale positie weergegeven, zelfs niet als [Afspeelweergave] is ingesteld op [Autom.roteren]. • Ook als [Stramienlijn] is ingesteld op [Aan] wanneer u [3D-panor. d. beweg.] of [Panorama d. beweg.]- beelden maakt, verschijnt de rasterlijn niet in de automatische weergave. • Voordat het beeld wordt weergegeven zal misschien, afhankelijk van de instelling, bijvoorbeeld [DRO/ Auto HDR], [Zachte-huideffect], tijdelijk een onverwerkt beeld worden weergegeven. Inhoud Zoeken voorbeeldfoto Menu zoeken Index 99 NL