Views
9 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Néerlandais

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Néerlandais

Bestandsnummer

Bestandsnummer Selecteert de methode voor het toewijzen van bestandsnummers aan beelden. 1 [Menu] t [Instellingen] t [Bestandsnummer] t instelling van uw keuze. Serie Terugstellen De camera reset de nummers niet en wijst geen opeenvolgende nummers aan bestanden toe totdat het nummer "9999" wordt bereikt. In de volgende gevallen reset de camera nummers en wijst nummers aan bestanden toe vanaf "0001". Wanneer de opnamemap een bestand bevat, wordt het hoogste reeds toegewezen nummer met één verhoogd. • Wanneer het mapformaat wordt gewijzigd. • Wanneer alle beelden in de map worden gewist. • Wanneer de geheugenkaart wordt vervangen. • Wanneer de geheugenkaart wordt geformatteerd. Inhoud Zoeken voorbeeldfoto Menu zoeken Index 134 NL

Mapnaam Stilstaande beelden die u maakt, worden vastgelegd in een map die automatisch wordt aangemaakt in de DCIM-map op de geheugenkaart. U kunt de vorm van de mapnaam wijzigen. 1 [Menu] t [Instellingen] t [Mapnaam] t instelling van uw keuze. Standaardform. Datumformaat Opmerking De vorm van de mapnaam is als volgt: mapnummer + MSDCF. Voorbeeld: 100MSDCF De vorm van de mapnaam is als volgt: mapnummer + J (laatste cijfer)/MM/DD. Voorbeeld: 10010405 (Mapnaam: 100, datum: 04/05/2011) • De naam van de filmmap staat vast op "mapnummer + MNV01". U kunt deze naam niet wijzigen. Inhoud Zoeken voorbeeldfoto Menu zoeken Index 135 NL