Views
9 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Néerlandais

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Néerlandais

Printen opgeven U kunt

Printen opgeven U kunt een selectie van exemplaren en het aantal opgeven van stilstaande beelden die u op de geheugenkaart hebt vastgelegd en die u later wilt afdrukken. Het merkteken (Afdrukopdracht) wordt getoond voor geregistreerde beelden (DPOF: Digital Print Order Format). 1 [Menu] t [Afspelen] t [Printen opgeven] t instelling van uw keuze. DPOF instellen Meerdere bldn. Alles annuleren Datum afdrukken Aan Uit Opmerkingen Selecteert beelden voor een afdrukopdracht. 1Druk op het midden als u het aantal bladzijden wilt selecteren. Om DPOF te annuleren, houdt u het midden ingedrukt tot het DPOF-symbool dooft. 2Haal de bedieningshandeling voor alle beelden die u wilt afdrukken. Wist alle DPOF-merktekens. Bepaalt of beelden met DPOF-markering al dan niet worden gedateerd bij het afdrukken. • U kunt het DPOF-merkteken niet aan films toevoegen. • U kunt het DPOF-merkteken toevoegen aan wel 998 beelden. • DPOF-registratie wordt na het afdrukken niet gewist. U kunt het merkteken het beste wissen nadat u de stilstaande beelden hebt afgedrukt. Inhoud Zoeken voorbeeldfoto Menu zoeken Index 96 NL

AF-hulplicht Het AF-hulplicht geeft een invullicht zodat gemakkelijker op een onderwerp kan worden scherpgesteld in een donkere omgeving. Met het rode AF-hulplicht kan de camera gemakkelijk scherpstellen wanneer u de ontspanknop half indrukt, totdat de scherpstelling wordt vergrendeld. 1 [Menu] t [Instellingen] t [AF-hulplicht] t instelling van uw keuze. Automatisch Uit Opmerkingen Maakt gebruik van het AF-hulplicht. Maakt geen gebruik van het AF-hulplicht. • U kunt het AF-hulplicht niet gebruiken wanneer: – [Autom. scherpst.] is ingesteld op [Continue AF]. – [Landschap], [Nachtopname], [Schemeropn. uit hand] of [Sportactie] in [Scènekeuze] wordt geselecteerd. – [Panorama d. beweg.] wordt geselecteerd. – [3D-panor. d. beweg.] wordt geselecteerd. – Wanneer u films maakt. – Een Montagestuk A-lens (los verkrijgbaar) gebruiken. • Wanneer het AF-hulplicht wordt gebruikt, is de instelling van [AF-gebied] ongeldig en wordt het AFbereik aangeduid met een gestippelde lijn. AF werkt met als prioriteit het centrale gebied en daaromheen. Inhoud Zoeken voorbeeldfoto Menu zoeken Index 97 NL