Views
9 months ago

Sony CCD-TR412E - CCD-TR412E Consignes d’utilisation Néerlandais

Sony CCD-TR412E - CCD-TR412E Consignes d’utilisation Néerlandais

Verhelpen van storingen

Verhelpen van storingen Probleem Na enkele seconden stopt het opnemen vanzelf. De cassette kan niet uit de houder worden verwijderd. De { en 6 indicators knipperen en geen enkele functie behalve het verwijderen van de cassette werkt. De tellerstand, de datum of de tijdsaanduiding knippert. De band beweegt niet als er een bandlooptoets wordt ingedrukt. De “STEADY SHOT” beeldstabilisatie werkt niet. (alleen de CCD-TR640E/TR840E/ TR845E) De automatische scherpstelling werkt niet goed. (alleen de CCD-TR511E/TR640E/ TR840E/TR845E) Het in- en uit-faden met de FADER toets werkt niet. (alleen de CCD-TR511E/TR640E/ TR840E/TR845E) Bij afspelen van een videocassette klinkt er niet of nauwelijks geluid. (alleen de CCD-TR840E/TR845E) De geluidsweergave bevat te veel scherpe hoge tonen. (alleen de CCD-TR840E/TR845E) Voor de gegevenscode wordt slechts --:--:--:-- aangegeven. (alleen de CCD-TR845E) De datum of de tijdsaanduiding wordt niet aangegeven. Oorzaak en/of oplossing • De START/STOP MODE schakelaar staat in de “5 SEC” of de “ ” druktoets-stand. m Zet deze schakelaar in de “ ” normale schakel-stand. (zie blz. 19) • Het batterijpak is leeg. m Gebruik een opgeladen batterijpak of sluit de netspanningsadapter aan. (zie blz. 9, 32) • Er is vocht uit de lucht in de camcorder gecondenseerd. m Verwijder de videocassette en laat de camcorder ongeveer een uur lang ongebruikt. (zie blz. 85) • De DATE en TIME toetsen zijn langer dan 2 seconden ingedrukt gehouden. m Dit wijst niet op een storing in de camcorder. Begin gewoon met opnemen; het knipperen van de aanduiding zal even later vanzelf ophouden. • De lithiumbatterij is (bijna) leeg. m Vervang de lithiumbatterij door een nieuwe. (zie blz. 74) • De POWER schakelaar staat op “CAMERA” of op “OFF”. m Zet de schakelaar in de “PLAYER” stand. • Het einde van de band is bereikt. m Spoel de band terug of gebruik een nieuwe cassette. (zie blz. 26) • De STEADYSHOT instelling in het keuzemenu staat op “OFF”. m Zet de STEADYSHOT functie in het keuzemenu in de “ON” stand. (zie blz. 62) • De STEADY SHOT beeldstabilisatie zal niet werken als de breedbeeld-opnamefunctie is ingesteld op “16:9 FULL”. • De FOCUS instelling in het keuzemenu staat op “MANUAL” ingesteld. m Schakel de FOCUS instelling om naar “AUTO”. (zie blz. 50) • De opname-omstandigheden zijn niet geschikt voor gebruik van de automatische scherpstelling. m Zet de FOCUS instelling in het keuzemenu op “MANUAL”. (zie blz. 50) • De START/STOP MODE schakelaar staat in de “5SEC” of de “ ” druktoets-stand. m Zet deze schakelaar in de “ ” normale schakel-stand. (zie blz. 19) • Er wordt een titel opgenomen. m Stop het opnemen van de titel. (zie blz. 55) • Er wordt een stereo-cassette weergegeven, maar de camcorder staat ingesteld op HiFi SOUND “1” of “2” in het keuzemenu. m Kies in het menu de “STEREO” stand. (zie blz. 34) • De opnamen zijn gemaakt met het onderdeel WIND in het keuzemenu ingesteld op “ON”. m Als er geen wind is, kies dan in het keuzemenu voor “WIND” de stand “OFF”. (zie blz. 34) • Er wordt een deel van de band afgespeeld waarbij een indexsignaal is vastgelegd of gewist. Deze aanduiding wijst niet op een storing in de werking. (zie blz. 72) • Stel de datum en juiste tijd opnieuw in. (zie blz. 76) 96

Verhelpen van storingen Beeldweergave Probleem Het beeld op het zoekerscherm is onscherp. Bij opnemen van een lichtbron of een kaarsvlam tegen een donkere achtergrond verschijnt er een verticale streep in beeld. Er verschijnt een verticale band in beeld bij opnemen van een erg helder verlicht onderwerp. De weergegeven beelden zijn onscherp. Er is storing in het weergegeven beeld. Er worden onbekende beelden weergegeven in de zoeker. Er verschijnt een code van vijf letters en cijfers. Overige Probleem De bijgeleverde afstandsbediening werkt niet. (alleen de CCD-TR412E/TR511E/ TR640E/TR840E/TR845E) Er klinkt een aangehouden pieptoon van vijf seconden lang. De kleuren van de video-opnamen zien er vreemd en onnatuurlijk uit. (alleen de CCD-TR511E/TR640E/ TR840E/TR845E) Er zit stof in de zoeker. Oorzaak en/of oplossing • Het lensje van de zoeker is niet goed scherpgesteld. m Stel het zoekerbeeld scherp. (zie blz. 15) • Het contrast tussen het onderwerp en de achtergrond is te groot; er is niets aan de hand met de camcorder. m Kies een andere beeldhoek of verander de belichting. • Dit wijst niet op een storing in de camcorder. • In het keuzemenu is de EDIT functie op “ON” gezet. m Zet de EDIT functie op “OFF”. (zie blz. 34) • Wellicht zijn de videokoppen vuil. m Maak de koppen schoon met een Sony V8-25CLH/V8-25CLD reinigingscassette (niet bijgeleverd). (zie blz. 86) • Ongeveer 10 minuten nadat u de POWER schakelaar op “CAMERA” zet, zonder cassette in de camcorder, begint automatisch een demonstratie van de mogelijkheden; ook is het mogelijk dat de DEMO functie in het keuzemenu in de “ON” stand is gezet. m Steek een cassette in de houder en de demonstratie stopt. Desgewenst kunt u de demonstratiefunctie geheel uitschakelen. (zie blz. 34) • De zelfdiagnosefunctie is ingeschakeld. m Controleer de betekenis van de code en verhelp het probleem. (zie blz. 99) Oorzaak en/of oplossing • In het keuzemenu is het onderdeel COMMANDER ingesteld op “OFF”. m Zet de COMMANDER functie op “ON”. (zie blz. 34) • De infrarode stralen worden geblokkeerd. m Verwijder eventuele obstakels tussen de afstandsbediening en de camcorder. • De batterijen zijn omgekeerd in de afstandsbediening geplaatst. m Plaats de batterijen met de juiste polariteit in de afstandsbediening. (zie blz. 109) • De batterijen zijn (bijna) leeg. m Plaats nieuwe batterijen in de afstandsbediening. (zie blz. 109) • Er is vocht uit de lucht in de camcorder gecondenseerd. m Verwijder de videocassette en laat de camcorder ongeveer een uur lang ongebruikt. (zie blz. 85) • Er is een andere storing in de camcorder opgetreden. m Verwijder de cassette en steek deze opnieuw in en probeer of de camcorder nu weer goed werkt. • De NIGHTSHOT schakelaar staat ten onrechte in de “ON” stand. m Zet de NIGHTSHOT schakelaar op “OFF”. (zie blz.44) • Verwijder de oogkap van de zoeker en maak het zoekerlensje schoon. (zie blz. 87) Informations complémentaires/Aanvullende informatie 97