Views
7 months ago

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Slovaque

Používanie počítača

Používanie počítača VAIO > Používanie optickej jednotky n 46 N Poznámky ku kódom regiónov Na disku alebo balení je uvedený kód regiónu označujúci, v ktorom regióne a v akom type prehrávača možno disk prehrávať. Ak je na disku uvedený kód „all“, disk možno prehrávať vo väčšine regiónov sveta. Ak je kód regiónu v mieste vášho bydliska iný ako kód uvedený na disku, disk v počítači nemožno prehrávať. Kód regiónu pre miesto svojho bydliska zistíte z nasledujúcej tabuľky. Miesto bydliska Kód regiónu Miesto bydliska Kód regiónu Miesto bydliska Kód regiónu Afrika 5 Austrália* 4 Čína 6 Európa 2 Filipíny* 3 Hongkong* 3 India* 5 Indonézia* 3 Japonsko* 2 Južná Afrika* 2 Kórea 3 Kuvajt* 2 Malajzia* 3 Nový Zéland* 4 Rusko 5 Saudská Arábia* 2 Singapur* 3 Spojené arabské emiráty* 2 Taiwan 3 Thajsko* 3 Vietnam 3 * Optická jednotka v počítači predvolene nemá priradený kód regiónu.

Používanie počítača VAIO > Používanie optickej jednotky n 47 N Ak ste doteraz v počítači neprehrávali disk DVD video, pred vložením disku postupujte podľa nasledujúcich pokynov: 1 Kliknite na tlačidlo Štart a položku Počítač. 2 Pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu optickej jednotky a vyberte možnosť Vlastnosti. 3 Kliknite na kartu Hardvér. 4 Zo zoznamu Všetky diskové jednotky vyberte príslušnú optickú jednotku a kliknite na možnosť Vlastnosti. 5 Kliknite na kartu Oblasť disku DVD. 6 Zo zoznamu vyberte príslušný región a kliknite na tlačidlo OK. ! Počet zmien kódu regiónu je obmedzený. Ak tento počet prekročíte, kód regiónu jednotky sa nastaví natrvalo a nebude ho už možné zmeniť. Počítadlo počtu zmien sa nevynuluje ani zmenou konfigurácie počítača. Na problémy spôsobené zmenou nastavenia kódu regiónu jednotky sa nevzťahuje záruka.