Views
8 months ago

Sony VPCCA3X1R - VPCCA3X1R Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCCA3X1R - VPCCA3X1R Mode d'emploi Slovaque

Odstraňovanie porúch >

Odstraňovanie porúch > Mikrofón n150 N Mikrofón Čo robiť, ak nefunguje mikrofón? ❑ ❑ Ak používate externý mikrofón, skontrolujte, či je mikrofón zapnutý a správne zapojený do zásuvky na mikrofón na vašom počítači. Vstupné zvukové zariadenie môže byť nesprávne nakonfigurované. Nakonfigurujte vstupné zvukové zariadenie podľa nasledujúcich pokynov: 1 Zatvorte všetky otvorené programy. 2 Kliknite na tlačidlo Štart a položku Ovládací panel. 3 Kliknite na položku Hardvér a zvuk. 4 Kliknite na možnosť Spravovať zvukové zariadenia v časti Zvuk. 5 Na karte Nahrávanie vyberte požadované vstupné zvukové zariadenie a kliknite na tlačidlo Predvoliť. Ako možno zabrániť spätnej väzbe cez mikrofón? K spätnej väzbe cez mikrofón dochádza vtedy, keď mikrofón zachytáva zvuk z výstupného zvukového zariadenia, napríklad reproduktora. Ako zabrániť tomuto problému: ❑ Mikrofón držte ďalej od výstupného zvukového zariadenia. ❑ Hlasitosť reproduktorov a mikrofónov nastavte na nižšiu úroveň.

Odstraňovanie porúch > Reproduktory n151 N Reproduktory Čo robiť, ak nepočuť zvuk zo vstavaných reproduktorov? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Ak používate program, ktorý má vlastné ovládanie hlasitosti, skontrolujte, či je jeho úroveň hlasitosti správne nastavená. Ďalšie informácie nájdete v Pomocníkovi programu. Zvuk môže byť vypnutý pomocou klávesov Fn+F2. Stlačte ich ešte raz. Hlasitosť môže byť nastavená na nízku úroveň pomocou klávesov Fn+F3. Stláčaním klávesov Fn+F4 nastavte hlasitosť na dostatočnú úroveň, aby bolo počuť zvuk. Kliknutím na ikonu hlasitosti na paneli úloh skontrolujte nastavenie hlasitosti v systéme Windows. Výstupné zvukové zariadenie môže byť nesprávne nakonfigurované. Informácie o zmene výstupného zvukového zariadenia nájdete v časti Ako zmeniť výstupné zvukové zariadenie? (str. 156).