Views
8 months ago

Sony VPCCA3X1R - VPCCA3X1R Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCCA3X1R - VPCCA3X1R Mode d'emploi Slovaque

Používanie počítača

Používanie počítača VAIO > Používanie optickej jednotky n 48 N Prehrávanie diskov Ako prehrať disk 1 Vložte disk do optickej jednotky. ! Skôr ako začnete disk prehrávať, pripojte k počítaču sieťový adaptér a zatvorte všetky spustené softvérové aplikácie. 2 Ak sa na pracovnej ploche nič nezobrazí, kliknite na tlačidlo Štart, položku Všetky programy a potom na požadovaný softvér na prehrávanie diskov. Pokyny týkajúce sa používania softvéru nájdete v súbore Pomocníka, ktorý je súčasťou softvéru. Kopírovanie súborov na disky Ako skopírovať súbory na disk 1 Vložte zapisovateľný disk do optickej jednotky. ! Skôr ako začnete súbory kopírovať na disk, pripojte k počítaču sieťový adaptér a zatvorte všetky spustené softvérové aplikácie. 2 Ak sa na pracovnej ploche nič nezobrazí, kliknite na tlačidlo Štart, položku Všetky programy a potom na požadovaný softvér na zápis diskov, pomocou ktorého chcete skopírovať súbory na disk. Pokyny týkajúce sa používania softvéru nájdete v súbore Pomocníka, ktorý je súčasťou softvéru.

Používanie počítača VAIO > Používanie média „Memory Stick“ n 49 N Používanie média „Memory Stick“ Médium „Memory Stick“ je kompaktné, prenosné a všestranné záznamové médium z integrovaných obvodov osobitne skonštruované na výmenu a zdieľanie digitálnych údajov s kompatibilnými výrobkami, akými sú digitálne fotoaparáty, mobilné telefóny a iné zariadenia. Keďže je vyberateľné, dá sa použiť na externé uloženie dát. Skôr ako začnete médium „Memory Stick“ používať Do zásuvky „Memory Stick Duo“ na počítači možno vkladať nasledujúce veľkosti a typy médií: ❑ „Memory Stick Duo“ ❑ „Memory Stick PRO Duo“ ❑ „Memory Stick PRO-HG Duo“ ! Počítač podporuje iba médiá „Memory Stick“ dvojitej veľkosti. Nepodporuje médiá „Memory Stick“ štandardnej veľkosti. ✍ Zásuvka na médium „Memory Stick Duo“ funguje aj ako zásuvka na pamäťovú kartu SD. Najnovšie informácie o médiách „Memory Stick“ nájdete na lokalite http://www.sony.net/memorycard/.