Views
9 months ago

Sony TA-VE800G - TA-VE800G Consignes d’utilisation Allemand

Sony TA-VE800G - TA-VE800G Consignes d’utilisation Allemand

Fjärrstyrning av

Fjärrstyrning av ljudkällor utan att använda tv:n (FLASHER) Läget FLASHER möjliggör styrning av ljudkällor utan bildskärmsmenyerna med förstärkarens fjärrkontroll och knapparna/reglagen på förstärkarens framsida. När styrknappen på fjärrkontrollen trycks in, tänds indikatorerna på framsidan i följd. Med hjälp av dessa indikatorer är det möjligt att styra källorna som visas i teckenfönstret på förstärkaren. Olika styrsätt och inställningar 1 Klicka på FUNCTION på huvudmenyn. Menyn FUNCTION SELECT visas. 2 Klicka på SET UP: FUNCTION SELECT SET UP EXIT 3 Klicka på FLASHER ON: SET UP AUTO PLAY FLASHER ON OFF IR OUTPUT AUTO OSD ERASE POINTER ONLY DEMO FEELING RETURN EXIT 4 Klicka på en ljudkälla på menyn FUNCTION SELECT. 5 Klicka på ikonen för tv:ns avslag för att slå av tv:n: SUB USER 0 ( ) p P = + OBS! Ikonen för tv:ns avslag visas endast efter val av en ljudkälla. 6 Tryck på vänster eller höger pil på PUSH ENTER på fjärrkontrollen. Olika sätt att styra vald ljudkälla visas i teckenfönstret med vart tryck på lämplig pil på PUSH ENTER på fjärrkontrollen. Indikatorn för motsvarande knapp på framsidan tänds. Den nedanstående tabellen visar de knappar som kan väljas: Ljudkälla Knapp som kan användas DAT/MD = ( + p CD = ( + p TUNER PRESET– PRESET + PHONO Ingenting visas. TAPE 0 ( ) p Alla INPUT SELECT, ALL OFF, TV ON, VOLUME –, VOLUME +, MUTE 7 Klicka på fjärrkontrollen när önskad knapp visas i teckenfönstret. Val av nästa ljudkälla 1 Klicka på fjärrkontrollen när INPUT SELECT visas i teckenfönstret. 2 För fjärrkontrollen från vänster till höger. De olika källorna visas i teckenfönstret, med en källa åt gången. Tv:n slås automatiskt på efter val av en videokälla. Hur läget FLASHER kopplas ur Klicka med fjärrkontrollen när TV ON visas i teckenfönstret eller välj en videokälla. OBS! Efter val av ALL OFF när FLASHER används, kopplas förstärkaren automatiskt om till FLASHER när strömmen slås på nästa gång. Förstärkaren slås emellertid på på vanligt sätt när någon källa valts till automatisk ljud/bildåtergivningsstart (sid. 37).

Olika styrsätt och inställningar Automatisk ljud/ bildåtergivningsstart (AUTO PLAY) Läget AUTO PLAY används för automatisk ljud/ bildåtergivningsstart på vald källa, strax efter val av önskad källa på menyn FUNCTION SELECT. Förstärkaren levereras med AUTO PLAY i tillslaget läge ON. 1 Klicka på FUNCTION på huvudmenyn. Menyn FUNCTION SELECT visas. 2 Klicka på SET UP. Automatisk start vid strömpåslag (AUTO START) AUTO START möjliggör ljud/bildåtergivningsstart på vald källa strax efter strömpåslag till förstärkaren. 1 Klicka på FUNCTION på huvudmenyn. Menyn FUNCTION SELECT visas. 2 Klicka på AUTO Menyn AUTO START SETTING visas: FUNCTION SELECT 3 Klicka på AUTO PLAY ON eller OFF för att välja mellan tillslaget och frånslaget läge: SET UP AUTO AUTO PLAY FLASHER ON OFF EXIT IR OUTPUT AUTO OSD ERASE POINTER ONLY DEMO FEELING 3 Klicka på önskad källa för automatisk start, strax efter strömpåslag till förstärkaren. Endast en källa kan väljas. RETURN Återgång till huvudmenyn Klicka på EXIT. Återgång till föregående meny Klicka på RETURN. EXIT OBS! • Efter val av en annan källa avbryts ljud/bildåtergivningen från källan som valdes först. • Automatisk ljud/bildåtergivningsstart kan inte kopplas in med knapparna på framsidan. • Automatisk ljud/bildåtergivningsstart kan inte kopplas in på källor som inte svarar på fjärrstyrningssignaler. Flytta i detta fall IR-överföraren närmare källan ifråga för att underlätta fjärrstyrningen. Automatisk start på senast vald källa nästa gång förstärkaren slås på Klicka på LAST. Automatisk makrostart efter strömpåslag till förstärkaren Klicka på MACRO 1 eller MACRO 2 efter val av ON för AUTO PLAY SETTING och efter att fjärrstyrningskoden för källan lagrats i minnet på menyn MACRO PLAY (sid. 35). Efter val av LAST slås källan automatiskt på nästa gång förstärkaren slås på. Hur AUTO START kopplas ur Klicka på NO SET enligt punkt 3. Automatisk start äger inte rum nästa gång förstärkaren slås på. Återgång till huvudmenyn Klicka på EXIT. Återgång till föregående meny Klicka på RETURN. OBS! Makrokommandon som innehåller koden för ALL OFF (sid. 35) kan inte väljas för automatisk start efter val av läget AUTO START. 37 S