Views
9 months ago

Sony TA-VE800G - TA-VE800G Consignes d’utilisation Allemand

Sony TA-VE800G - TA-VE800G Consignes d’utilisation Allemand

Presentation

Presentation Fjärrkontrollen, som levereras med TA-VE800G, använder infraröda strålar för att sända kommandon till förstärkaren och styra bildskärmsmenyerna. Eftersom förstärkaren använder menyerna vid fjärrstyrning, måste en tv anslutas till förstärkaren. Att förstå hur denna förstärkare arbetar Laserskivspelare o.s.v. Fjärrstyrningskoder Videosignal 3 Videosignal IR-överförare och mottagare 1 M Videobandspelare o.s.v. Ljud/videokällors styrning på menyerna 2 De används för att styra handen (ikonen) 2 på menyn. 6 S TA-VE800G Videosignaler (de ingående från de källprodukter som registrerats på bildskärmsmenyn) 1 Fjärrkontrollen sänder fjärrstyrningssignaler när styrknappen 1 på fjärrkontrollen trycks in. SUB USER + ( ) 0 p P = Tv/monitor 3 När du trycker (klickar) på mitten på styrknappen, efter att handen flyttats till en ikon på menyn, överför IRöverföraren den motsvarande fjärrstyrningskoden till resp. ljud/videokälla 3. Om menyn inte visas eller handen inte flyttas, när styrknappen på fjärrkontrollen används, anger det att fjärrstyrningskoden inte tas emot av mottagaren 1 på förstärkaren. Kontrollera att det inte finns några hinder mellan fjärrkontrollen och förstärkaren. När ljud/videokällan inte svarar på fjärrstyrningskommandot eller när det tar tid innan den svarar, anger det att fjärrstyrningskoden från IR-överföraren inte tas emot på korrekt sätt av fjärrstyrningsgivaren på ljud/videokällan. Anslut i detta fall den medföljande, extra IR-överföraren och rikta den mot ljud/videokällan ifråga (vi hänvisar till Anslutning av IR-överförare på sid. 8). När vissa av knapparna på menyn, i vilkas minne fjärrstyrningskoder lagrats, inte svarar på eller svarar långsamt på fjärrstyrningskommandona, måste fjärrstyrningskoderna på nytt lagras i minnet dessa knappar (vi hänvisar till Registrering av andra tillverkares ljud/videokällor på sid. 16). Den anslutna tv:n används som monitor och beroende på detta, måste den inbyggda kanalväljaren i en ansluten video användas för tv-mottagning. Förstärkarens fjärrkontroll används för kanalval med knapparna på menyn för videons styrning. Den inbyggda kanalväljaren i tv:n kan användas efter att strömmen till förstärkaren har slagits av, men i detta fall måste fjärrstyrningen göras med den fjärrkontroll som levereras med tv:n. PUSH ENTER m S O U N D FUNCTION M 2 m ALL OFF VOL + –

Förberedelser Förberedelser Uppackning Kontrollera att de följande tillbehören levererats med denna förstärkare: • fjärrkontroll RM-VR1 (1) • batterier R6 (storlek AA) (2) • IR-överförare (1) • Videokabel (1) • Vägledning till start och manövrering (1) Översikt över anslutningarna De följande ljud/videokällorna kan anslutas till denna förstärkare för deras styrning via förstärkaren. Följ anvisningarna på de angivna sidorna för att ansluta de önskade källorna till förstärkaren. Vi hänvisar till rubriken Beskrivning på baksida på sid. 41 angående de olika in/utgångarna på förstärkaren. Högtalaranslutningarna (9) Anslutningarna till tv/ videokällor (10) Monitor Anslutning av IR-överförare (8) Främre högtalare (vänster) Kabel-tv-dekoder Video Laserskivspelare Främre högtalare (höger) Bakre högtalare (vänster) CD-spelare Kassettedäck Mellersta högtalare DAT-däck/MDspelare Lågbashögtalare med förstärkar-steg Bakre högtalare (höger) Skivspelare Anslutningarna till ljudkällor (8) Videokamera/ Videospeldator Anslutningarna till tv/videokällor (10) Innan anslutningarna utförs • Kontrollera innan anslutningarna utförs att strömbrytarna på samtliga källor står i frånslagna lägen. • Anslut nätkablarna först efter att samtliga andra anslutningar gjorts. • Skjut in kontakterna så långt det går för att undvika brum och störningar. • Var noga med att ansluta ljud/videokablarna så att de färgade kontakterna ansluts till de färgade in/ utgångarna på korrekt sätt: gula kontakter (video) till gula in/utgångar, vita (på ljudkablar, vänster kanal) till vita och röda (på ljudkablar, höger kanal) till röda. 7 S