Views
7 months ago

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Norvégien

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Norvégien

3 4 Trykk på MENU t

3 4 Trykk på MENU t (Utskrift) med v/V/b/B på kontrollknappen t ønsket modus t z. (Dette bildet): Skriv ut det bildet som vises i øyeblikket. (Flere bilder): Trykk på b/B for å vise bildet, og deretter på z. Velg det ønskede innstillingselementet, og deretter [OK] t z. Bildet skrives ut. MENU-knapp Merk • Hvis det ikke var mulig å koble til skriveren, må du stille inn [USB-tilk.] under (Hovedinnstillinger) på [PictBridge]. zSkrive ut i fotoforretning/kopisenter Du kan ikke skrive ut bilder som er lagret i internminnet direkte fra kameraet i en fotoforretning eller et kopisenter. Kopier bildene til en "Memory Stick Duo", og ta så "Memory Stick Duo" med deg til fotoforretningen eller kopisenteret. Kopiere: Trykk på MENU t (Innst.) t ("Memory Stick"-verktøy) t [Kopier] t [OK]. Nærmere informasjon får du av fotoforretningen eller kopisenteret ditt. zDatostemple bilder Dette kameraet er ikke utstyrt med en funksjon for datostempling av bilder. Årsaken til dette er at vi vil forhindre at datoen skal kunne dupliseres under utskrift. Skrive ut i fotoforretning/kopisenter: Du kan be om at bilder blir skrevet ut med datostempel. Nærmere informasjon får du hos fotoforretningen eller kopisenteret ditt. Utskrift hjemme: Koble til en PictBridge-kompatibel skriver og trykk på MENU-knappen, og still deretter inn [Utskrift] t [Dato] på [Dato] eller [Dag og tid]. 36 NO Datostemple bilder ved hjelp av PMB: Med "PMB"-programvaren installert på en PC (side 38) kan du "stemple" datoen på et bilde. Du bør imidlertid være oppmerksom på at når et bilde med datostempel skrives ut, kan datoen vises dobbelt opp, avhengig av utskriftsinnstillingene. Nærmere informasjon om "PMB", se "PMB Guide" (side 39).

Bruke kameraet med en datamaskin x Bruke "PMB (Picture Motion Browser)" Ved å utnytte programvaren "PMB" som er inkludert på en CD-ROM (inkludert), kan du glede deg over bildene som aldri før. I tillegg til de funksjonene som er listet opp nedenfor, er det enda flere funksjoner som vil være til glede for deg. Du finner mer informasjon på "PMB Guide" (side 39). Importer til datamaskin Medietjeneste Laste opp bildet til medietjenesten. Kalender Vise bilder i en kalender. Eksporter til kamera Skriv ut Skrive ut bilder med datostempler. CD/DVD Oppretter en dataplate med en CD-brenner eller DVD-brenner. Koble til andre enheter Eksportere bilder til en "Memory Stick Duo" og vise dem. Merk • "PMB" er ikke kompatibel med Macintosh-datamaskiner. 37 NO