Views
7 months ago

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Norvégien

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Norvégien

Brug af

Brug af visningsfunktioner Visning af et forstørret billede (Afspilningszoom) 1 2 Tryk på (Afspil)- knappen for at få vist et billede, tryk derefter på (Afspilningszoom)- knappen. Billedet forstørres op til dobbelt størrelse, centreret omkring billedets midtpunkt. Juster zoomgraden og positionen. -knap: Zoomer ind. W-knappen på W/T (Zoom)-knappen: Zoomer ud. v/V/b/B på kontrolknappen: Justerer positionen. Viser det viste område af hele billedet 30 DK Søgning efter et billede (Billedindeks) 1 2 Tryk på (Afspil)-knappen for at vise et billede, tryk derefter på (Billedindeks)-knappen. • Tryk på (Billedindeks)-knappen igen for at vise en indeksskærm med endnu flere billeder. Vælg et billede med v/V/b/B på kontrolknappen. • Tryk på z for at vende tilbage til skærmen med et enkelt billede.

Visning af stillbilleder med musik (Diasshow) 1 Tryk på (Afspil)-knappen for at vise et stillbillede, tryk derefter på MENU-knappen. 2 Vælg (Diasshow) med v/V/b/ B på kontrolknappen, tryk derefter på z. MENU-knap 3 Vælg [Start] med v på kontrolknappen og tryk derefter på z. Diasshowet begynder. • Tryk på z for at afslutte diasshowet. zValg af baggrundsmusik Du kan overføre en ønsket musikfil fra dine CD’er eller MP3-filer til kameraet og afspille den under et diasshow. For at kunne overføre musikfiler skal du installere "Music Transfer"- softwaren (medfølger) på din computer (side 38) og derefter følge trinene nedenfor. 1 Tryk på MENU t (Indstillinger) t (Primære indstill.) t [Hent musik] t [OK]. 2 Opret en USB-forbindelse mellem kameraet og din computer. 3 Start og anvend "Music Transfer". For yderligere oplysninger angående "Music Transfer", se hjælp til "Music Transfer". Brug af visningsfunktioner 31 DK