Views
6 months ago

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Croato

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Croato

Brisanje podataka iz

Brisanje podataka iz vanjske memorije Možete izbrisati nepotrebne podatke. 1 2 Ako je disk umetnut, izvadite ga iz uređaja. Pritisnite HOME. 3 Pritisnite / za odabir [Video]. 4 Tipkama / odaberite [BD Data] i zatim pritisnite . 5 Odaberite naziv diska i pritisnite OPTIONS. 6 Odaberite [Erase] i pritisnite . 7 Odaberite [OK] i zatim pritisnite . Podaci s odabranog diska bit će izbrisani. Napomena &&Ovisno o BD-ROM disku, naziv diska možda neće biti prikazan. Savjeti &&Kako biste odjednom izbrisali sve podatke s vanjske memorije odaberite [Erase All] u koraku 6. &&Kako biste preskočili korak 6, pritisnite umjesto OPTIONS u koraku 5. Reprodukcija diska π C/X/x/c, HOME FUNCTION N MUTING 2 +/– 1 1 2 3 4 5 6 7 8 0 9 TIME OPTIONS ./> m/M x X Pritisnite FUNCTION više puta dok se na pokazivaču ne prikaže "BD/DVD". 2 Uložite CD. Pojavi se prozor Music Player. 3 Pritisnite . Pokreće se reprodukcija. Music CD Stereo Broj i vrijeme reprodukcije tekućeg zapisa 4 Podesite glasnoću pomoću +/–. Razina glasnoće prikazana je na TV zaslonu i na pokazivaču uređaja. 46

Odabir zapisa 1 Pritisnite HOME. 2 Pritisnite / za odabir [Music]. Music Music CD 3 Pritisnite . Pojavi se popis glazbe. 4 Pritisnite / za odabir zapisa, zatim pritisnite ili . Sustav reproducira odabrani zapis. Dostupne opcije 1 Pritisnite OPTIONS. Pojavi se izbornik s opcijama. 2 Pritisnite / za odabir funkcije i zatim pritisnite . Dostupne stavke variraju ovisno o vrsti diska ili okolnostima sustava. Opcije [Play] [Play from start] (tijekom reprodukcije) [Play from start] (dok je reprodukcija zaustavljena) [Stop] Detalji Pokreće reprodukciju odabranog zapisa. Pokretanje reprodukcije tekućeg zapisa od početka. Pokretanje reprodukcije odabranog zapisa od početka. Zaustavljanje reprodukcije. Reprodukcija Dodatne funkcije Za Zaustavljanje Pauzu Nastavak reprodukcije nakon pauze Pokretanje reprodukcije od mjesta na kojem ste pritisnuli . Pritisnite ili Pomak na sljedeći zapis Pomak na prethodni zapis Privremeno isključenje zvuka Vađenje diska Pretraživanje unatrag/ unaprijed dvaput u sekundi. Kad pritisnete jedanput, vraćate se na početak tekućeg zapisa. Za ponovno uključenje zvuka opet pritisnite istu tipku ili tipku + za pojačanje glasnoće. na uređaju. ili tijekom reprodukcije. Napomena &&Točka na kojoj ste zaustavili reprodukciju (mjesto nastavljanja) briše se iz memorije kad: ––otvorite uložnicu diska. ––isključite sustav. Za provjeru vremena reprodukcije i preostalog vremena na pokazivaču Pritisnite TIME više puta. Svakim pritiskom tipke TIME tijekom reprodukcije s diska, na pokazivaču se izmjenjuju prikazi: ... 1 Vrijeme reprodukcije tekućeg zapisa 2 Preostalo vrijeme tekućeg zapisa 3 Vrijeme reprodukcije diska 4 Preostalo vrijeme diska 47