Views
9 months ago

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Croato

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Croato

6 Pritisnite / više

6 Pritisnite / više puta dok se na pokazivaču ne prikaže "START" i zatim pritisnite ili . Uređaj započinje uparivanje i na pokazivaču trepće "SEARCH". Za poništenje uparivanja pritisnite SYSTEM MENU. 7 8 Započnite uparivanje S-AIR pomoćne jedinice. [[Za surround pojačalo Pritisnite POWER na surround pojačalu kako biste ga uključili i pritisnite PAIRING na njegovoj stražnjoj ploči. PAIRING indikator surround pojačala trepće crveno kad započne uparivanje. Kad se uspostavi prijenos zvuka, PAIRING indikator surround pojačala počne svijetliti crveno i na pokazivaču se naizmjence prikazuju "PAIRING" i "COMPLETE". Savjet &&Za pritisak tipke PAIRING na stražnjoj ploči surround pojačala možete koristiti tanak predmet, primjerice spajalicu za papir. [[Za S-AIR prijemnik Pogledajte upute za uporabu isporučene uz S-AIR prijemnik. Kad se uspostavi prijenos zvuka, na pokazivaču se naizmjence prikazuju "PAIRING" i "COMPLETE". Napomena && Izvedite uparivanje unutar nekoliko minuta nakon koraka 5. U protivnom se na pokazivaču naizmjence prikazuju "PAIRING" i "INCOMPLETE". Za nastavak uparivanja pritisnite i opet počnite od koraka 5. Za poništenje uparivanja pritisnite SYSTEM MENU. Pritisnite SYSTEM MENU. Isključi se izbornik sustava. Napomena &&Pri izvođenju uparivanja se prikazuje poruka "(PAIRING)" pored ID-a u izborniku za odabir ID-a. Provjera S-AIR statusa uređaja Možete provjeriti S-AIR status kao što je S-AIR ID ili informacije o uparivanju. 1 Pritisnite SYSTEM MENU. 2 Pritisnite / više puta dok se na pokazivaču ne prikaže "S-AIR MENU", zatim pritisnite ili . 3 Pritisnite / više puta dok se na pokazivaču ne prikaže "S-AIR ID", zatim pritisnite ili . Na pokazivaču se pojavi S-AIR ID uređaja. Ako je uređaj uparen, uz ID se prikazuje "(PAIRING)". 4 Pritisnite SYSTEM MENU. Isključi se izbornik sustava. Ako je prijenos zvuka nestabilan Za surround pojačalo Za S-AIR prijemnik Koristite li više bežičnih sustava na istom frekvencijskom pojasu od 2,4 GHz poput bežičnog LAN-a ili Bluetootha, zvuk sa S-AIR uređaja ili drugih bežičnih sustava može biti nestabilan. U tom slučaju se prijenos zvuka može poboljšati promjenom sljedeće "RF CHANGE" postavke. 1 Pritisnite SYSTEM MENU. 2 Pritisnite / više puta dok se na pokazivaču ne prikaže "S-AIR MENU", zatim pritisnite ili . 3 Pritisnite / više puta dok se na pokazivaču ne prikaže "RF CHANGE", zatim pritisnite ili . Napomena &&Kad bežični predajnik nije umetnut u uređaj, ne može se odabrati "RF CHANGE". Za poništenje uparivanja Promijenite ID postavku na uređaju pomoću preklopke S-AIR ID na njemu. Odaberete li novi ID, uparivanje se poništava. 64

4 Pritisnite / za odabir željenog podešenja. &&"AUTO": U normalnim okolnostima odaberite ovo. Sustav automatski mijenja "RF CHANGE" u "ON" ili "OFF". &&"ON": Sustav prenosi zvuk traženjem boljeg kanala za prijenos. &&"OFF": Sustav emitira zvuk ne mijenjajući kanal za emitiranje. 5 Pritisnite . Podešavanje je dovršeno. 6 7 Pritisnite SYSTEM MENU. Isključi se izbornik sustava. Kad podesite "RF CHANGE" na "OFF", odaberite odgovarajući ID za stabilan prijenos zvuka (str. 60). Napomene &&U većini slučajeva nećete trebati promijeniti to podešenje. ––Ako je "RF CHANGE" podešen na "OFF", prijenos između sustava i S-AIR pomoćne jedinice se može uspostaviti uz uporabu jednog od sljedećih kanala. ––S-AIR ID A: ekvivalent kanala za IEEE 802.11b/g kanal 1 ––S-AIR ID B: ekvivalent kanala za IEEE 802.11b/g kanal 6 ––S-AIR ID C: ekvivalent kanala za IEEE 802.11b/g kanal 11 &&Prijenos se može poboljšati promjenom kanala za prijenos (frekvencije) na drugim bežičnim sustavima. Za detalje pogledajte upute za uporabu drugih bežičnih sustava. Vanjski audiouređaj 65