Views
2 months ago

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Croato

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Croato

Multiplex Broadcast zvuk

Multiplex Broadcast zvuk Primjena zvučnog efekta (DUAL MONO) Ukoliko sustav prima Dolby Digital multiplex signale, možete uživati u višekanalnom prijenosu zvuka. Napomena &&Za prijem Dolby Digital signala, TV prijemnik ili neku drugu komponentu morate spojiti na sustav pomoću optičkog ili koaksijalnog digitalnog kabela (str. 24, 25) i podesiti digitalni izlaz TV prijemnika ili druge komponente na Dolby Digital. C/X/x/c, NIGHT 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 DYNAMIC BASS SYSTEM MENU 1 2 3 4 7 5 8 0 6 9 Naglašavanje basova Moguće je pojačati reprodukciju basova. Pritisnite DYNAMIC BASS. Na pokazivaču se prikazuje "D. BASS ON" i basovi se osjetno pojačaju. Dok je uključen ovaj način rada, na pokazivaču svijetli indikator "BASS". Pritisnite više puta dok se na pokazivaču ne prikaže željeni signal. &&"MAIN": Reproducirat će se zvuk glavnog jezika. &&"SUB": Reproducirat će se zvuk sporednog jezika. &&"MAIN/SUB": Reproducirat će se miješani zvuk glavnog i sporednog jezika. Isključenje zvučnog efekta Pritisnite DYNAMIC BASS kako bi s pokazivača nestalo "BASS". Uživanje u zvuku pri stišanoj glasnoći Možete uživati u zvučnim efektima i dijalozima kao u kino dvorani, čak i uz smanjenu glasnoću. Funkcija je korisna kod gledanja filmova noću. Pritisnite NIGHT. Na pokazivaču se prikazuje "NIGHT ON" i uključuje se zvučni efekt. Dok je uključen noćni način rada, na pokazivaču svijetli indikator "NIGHT". 52

Napomena &&Kad zvuk izlazi iz središnjeg zvučnika, ovaj efekt je naglašeniji, kako bi se lakše mogao čuti govorni dio (filmski dijalog itd.). Kad zvuk ne izlazi iz središnjeg zvučnika, ili koristite slušalice, sustav koristi optimalno podešenje glasnoće. Isključenje zvučnog efekta Pritisnite NIGHT kako bi s pokazivača nestalo "NIGHT". Promjena tonalne ravnoteže Možete podesiti zvuk promjenom njegove tonalne ravnoteže. 1 Pritisnite SYSTEM MENU. 2 Pritisnite / više puta dok se na pokazivaču ne prikaže "AUDIO MENU" i zatim pritisnite ili . 3 Pritisnite / više puta dok se na pokazivaču ne prikaže "TONE" i zatim pritisnite ili . 4 Pritisnite / za odabir željenog podešenja i zatim pritisnite . &&"BASS": Možete ručno podesiti basove. &&"TREBLE": Možete ručno podesiti visoke tonove. 5 Pritisnite / za podešavanje zvuka. Na pokazivaču se pojavi podešena vrijednost. Vrijednost možete podesiti od –6 do +6. 6 Pritisnite . Podešavanje je dovršeno. 7 Pritisnite SYSTEM MENU. Isključi se izbornik sustava. Podešavanje zvuka 53