Views
7 months ago

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Croato

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Croato

Funkcije tunera

Funkcije tunera Slušanje radija Možete uživati u zvuku radijskog programa koristeći zvučnike sustava. CLEAR D.TUNING C/X/x/c, HOME FUNCTION TUNING +/– 2 +/– 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 ?/1 Brojčane tipke SYSTEM MENU OPTIONS PRESET +/– x DISPLAY Tekuća postaja Tekuće valno područje i programski broj FM 7 2 Odaberite radiopostaju. Automatsko ugađanje Pritisnite i zadržite tipku TUNING +/– dok ne započne pretraživanje. Na zaslonu TV-a se prikaže [Auto Tuning]. Pretraživanje se zaustavlja kad sustav ugodi postaju. Za ručno zaustavljanje automatskog ugađanja, pritisnite TUNING +/– ili . Na pokazivaču svijetle indikatori "TUNED" i "ST" (za stereo program). Ručno ugađanje Pritisnite TUNING +/– više puta. 3 Podesite glasnoću pomoću +/–. Isključivanje radioprijemnika Pritisnite /. Dostupne opcije 1 Pritisnite OPTIONS. Pojavi se izbornik s opcijama. 2 Pritisnite / za odabir funkcije i zatim pritisnite . Dostupne stavke razlikuju se ovisno o okolnostima. 88.00 MHz SONY RADIO Naziv postaje Opcije [Preset Memory] [Direct Tuning] [FM Mode] Detalji Pohranjivanje 20 FM postaja. Unesite izravno frekvenciju postaje. Odaberite mono ili stereo prijem FM programa. Savjet &&Funkcijom tunera možete upravljati uporabom izbornika tunera na pokazivaču uređaja. Pogledajte "Upravljanje funkcijom tunera uporabom izbornika sustava" (str. 56). 1 Pritisnite FUNCTION više puta dok se na pokazivaču ne prikaže "TUNER FM". Prikaz naziva postaje ili frekvencije na pokazivaču. Kad je sustav postavljen na "TUNER FM" ili "TUNER AM", možete provjeriti frekvenciju na pokazivaču. Pritisnite DISPLAY. Svakim pritiskom tipke DISPLAY na daljinskom upravljaču, na pokazivaču se izmjenjuju sljedeći prikazi. 1 Naziv postaje* 2 Frekvencija** ** Prikazuje se ako ste unijeli naziv za pohranjenu postaju. ** Nakon nekoliko sekundi se vraća na prvotni prikaz. 54

Pohranjivanje radiopostaja Možete pohraniti 20 FM postaja. Prije ugađanja provjerite je li zvuk smanjen na minimum. 1 2 3 Pritisnite FUNCTION više puta dok se na pokazivaču ne prikaže "TUNER FM". Pritisnite i zadržite tipku TUNING +/– dok ne započne pretraživanje. Na zaslonu TV-a se prikaže [Auto Tuning]. Pretraživanje se zaustavlja kad sustav ugodi postaju. Na pokazivaču svijetle indikatori "TUNED" i "ST" (za stereo program). Pritisnite OPTIONS. Pojavi se izbornik s opcijama. 4 Pritisnite / za odabir [Preset Memory], zatim pritisnite . 5 Pritisnite / za odabir željenog programskog broja. 6 Pritisnite . Podešavanje je dovršeno. Odabir radiopostaje izravnim unosom frekvencije Kad znate frekvencije, možete odabrati radijsku postaju izravnim unosom frekvencije. 1 2 Pritisnite FUNCTION više puta dok se na pokazivaču ne prikaže "TUNER FM". Pritisnite OPTIONS. Pojavi se izbornik s opcijama. 3 Pritisnite / za odabir [Direct Tuning], zatim pritisnite . 4 Brojčanim tipkama unesite frekvenciju. 5 Pritisnite . Podešavanje je dovršeno. Rukovanje pomoću D.TUNING 1 2 Pritisnite FUNCTION više puta dok se na pokazivaču ne prikaže "TUNER FM". Pritisnite D.TUNING. Funkcije tunera Promjena programskog broja Odaberite željeni programski broj pritiskom na PRESET +/– i zatim ponovite postupak od koraka 3. 3 Brojčanim tipkama unesite frekvenciju. 4 Pritisnite . 1 2 Odabir pohranjene postaje Pritisnite FUNCTION više puta dok se na pokazivaču ne prikaže "TUNER FM". Ugađa se zadnja slušana postaja. Više puta pritisnite PRESET +/– za odabir željene pohranjene postaje. Na TV zaslonu i na pokazivaču uređaja se prikazuje programski broj i frekvencija. Svakim pritiskom na tipku sustav ugađa jednu pohranjenu postaju. Savjet &&Programski broj postaje možete odabrati izravno pritiskom na brojčane tipke. 55